skip to Main Content

Om Kemisk Tidskrift

Kemisk Tidskrift ges ut av Svenska Kemisamfundet och ska främja kunskapen om och intresset för kemi och närbesläktade vetenskapsgrenar. Tidningen speglar kemins och kemiteknikens utveckling samt betydelse för människor och miljö.

Tidningens bevakningsområden är universitets- och industriforskning, innovationer, didaktik och utbildning, nya kemiföretag och stora investeringar inom kemisektorn. Den har fördjupad populärvetenskaplig och opinionsbildande karaktär.

Som medlemstidning för Kemisamfundet når tidningen beslutsfattare inom kemiområdet inom såväl näringsliv som universitets- och utbildningsväsendet.

Kemisk Tidskrift produceras från och med 2019 av Vetenskapsmedia i Sverige AB.

Chefredaktör är Siv Engelmark, e-post: siv@vetenskapsmedia.se

Annonsinformation

Instruktion annonsmaterial (zip-fil)