skip to Main Content

 

 

 

 

 

Är den europeiska paraplyorganisationen vars syfte är att vara en plattform för vetenskaplig diskussioner samt en opartisk röst för frågor inom kemi och angränsande områden.

EuCheMS representerar mer än 160 000 kemister från mer än 40 medlemsföreningar och andra kemirelaterade organisationer. Den har ett unikt nätverk av aktiva forskare från samtliga kemins områden samt gränsområden. Via sitt nätverk organiserar EuCheMS vetenskapliga konferenser och vartannat år EuCheMS Chemistry Congress (ECC). EuCheMS är också engagerad i samhällsdebatten för att skapa en positiv bild av kemi bland allmänhet och beslutsfattare.

EuCheMS bildades, ursprungligen under namnet FECS (Federation of European Chemical Sciences), den 3 juli 1970 i Prag. Den 14 oktober 2004 beslutade FECS vid sin generalförsamling att anta namnet EuCheMS samt att utarbeta en ny konstitution, vilken senare antogs 2006.

 


European Association for Chemical and Molecular Sciences (EuCheMS) – divisioner/WPs

Divisions:

of Analytical Chemistry Charlotta Turner

of Chemical Education Karolina Broman

of Chemistry and the Environment Patrik Andersson

of Chemistry in Life Sciences Henrik Anti

of Computational Chemistry Tore Brinck

of Food Chemistry Ingrid Undeland

of Inorganic Chemistry Gulaim Seisenbaeva

of Nuclear and Radiochemistry Christian Ekberg

of Organic Chemistry Berit Olofsson

of Organometallic Chemistry Helena Grennberg

of Physical Chemistry Britta Lindholm-Sethson

of Solid State and Materials Chemistry Anders Palmqvist

of The European Young Chemist Network Martin Ek Rosén

Working Parties:

on Chemistry and Energy Nils Skoglund

on Chemistry for Cultural Heritage Yvonne Fors

on Green and Sustainable Chemistry Leif Bülow

on Ethics in Chemistry Yvonne Nygren

on History of Chemistry Jan Trofast (ord) Hjalmar Fors (suppl)