skip to Main Content

Om oss

Svenska Kemisamfundets Göteborgskrets är en underavdelning till Svenska Kemisamfundet. Vi har en egen styrelse och eget ekonomiskt ansvar. Efter att ha varit vilande ett antal år nystartades Göteborgskretsen 2011 på initiativ av Göran Svensson. Han blev då också ordförande. Sedan 2012 har Caroline Jonsson varit ordförande.

Göteborgskretsens stadgar, antagna 2011-03-14

Svenska Kemisamfundet består av tre typer av subgrupper

Kretsar: Kemisamfundets medlemmar är uppdelade i kretsar efter bostadsort. Göteborgskretsen är den näst största kretsen, efter Stockholm. Ett mer tidsenligt namn typ Göteborgskemister diskuteras.

Sektioner: För de som vill finns det också sektioner uppdelade efter olika intresseområden. Det finns t.ex. en Analytisk sektion och en sektion för ingenjörer, Svenska Kemiingenjörers Riksförening (SKR).

Utskott: Kemihistorisk nämnd och Nomenklaturutskottet.

Medlemskap

Man kan inte bli medlem i Svenska Kemisamfundets Göteborgskrets. Istället blir man medlem i Svenska Kemisamfundet och beroende på postnummer blir man sedan medlem i en krets.

Svenska Kemisamfundet är uppdelat i

  • Kretsar (alla är med i en krets beroende på postnummer)
  • Sektioner (hit anmäler man sig beroende på vilka intressen man har. Vissa av dem kostar dock lite extra)
  • Utskott och nämnder (det finns t.ex. ett Nomenklaturutskott och en Kemihistorisk nämnd)

För mer information om hur man blir medlem och vad det kostar, gå till Svenska Kemisamfundets hemsida

Historiska återblickar

Styrelsen önskar ge en historisk återblick av vad som skett i Göteborgskretsen. Känner du som läser detta att du har något intressant att tillföra Kretsens historia. Du kanske har något gammalt fotografi eller kan berätta om något som skett. Hör gärna av er till någon i styrelsen.

Lena Jirberg Johnson vid Svenska Kemisamfundet har hjälpt till att ta fram information angående Kretsens alla ordföranden. Det finns några inscannade dokument över funktionärer i Svenska Kemistsamfundet 1956, Göteborgskretsen 1956, Svenska Kemistsamfundet 1969, Göteborgskretsen 1969,

2012 – Caroline Jonsson, Miljönanokemi, GU
2011 – Göran Svensson, kristallograf och styrelseproffs
2009 – 2010 Kretsen var vilande
2006 – 2008 Tobias Richards, kemitekniker, senare prof. i Borås
2001 – 2005 Magnus Nydén, Teknisk ytkemi, senare prof. i Australien
1999 – 2000 Eimer Tuite, Fysikalisk kemi, GU
1995 – 1998 Katarina Abrahamsson, Analytisk och marin kemi
1993 – 1994 Fil dr. Domingo Sanchez, verksam vid EKA
1990 – 1992 Prof. Martin Nilsson, Organisk kemi
1987 – 1989 Doc. Bengt Åke Andersson, verksam vid EKA
1982 – 1986 Krister Holmberg, senare prof. Teknisk ytkemi
1979 – 1981 Prof. Oliver Lindqvist, Oorganisk miljökemi
1977 – 1978 Åke Nilsson, Organisk kemi, GU
1974 – 1976 Doc. Jan-Olov Liljenzin, senare prof. Kärnkemi
1973 – Doc. Bertil Holmström, Fysikalisk kemi, GU
1971 – 1972 Jan Chirster Eriksson, senare prof. vid KTH
1969 – Doc. Bo Lamm, verksam vid Astra
1965 – 1967 Prof. David Dyrssen, Analytisk kemi
1963 – Doc. Arne Brändström, läkemedelskemist vid Astra
1959 – Doc. Magnus Matell, verksam i Stenungsund
1956 – 1958 Prof. Erich Adler, Organisk kemi, legendarisk ligninkemist