skip to Main Content

Styrelsen

Ordförande

Maria Abrahamsson är biträdande professor i fysikalisk kemi på Chalmers, där hon studerar grundläggande elektron- och energiöverföringar i solenergiomvandlande material. Hon disputerade i fysikalisk kemi i Uppsala 2006 och forskade därefter på Johns Hopkins-universitetet i Baltimore, USA innan hon kom till Chalmers.

Kassör

Ulf Jäglid är en äkta Chalmerist som varit Chalmers trogen sedan han började där som student. Ulf har disputerat inom Oorganisk kemi. Han arbetar nu som docent på avdelningen för Oorganisk miljökemi.

Ulf är programansvarig för Chalmers kemiteknikutbildning och är även en av de ansvariga för Sveriges deltagande i Kemiolympiaden. 2011 var Ulf en av de som tilldelades Chalmers pedagogiska pris. Under kemiåret 2011 jobbade Ulf tillsammans med Allikateatern när de satte upp en molekylteater för mellanstadieelever.

Ledamot

Caroline Jonsson har arbetat flera år som forskare vid Göteborgs universitet där hon studerade nanopartiklars effekter i miljön. Hon disputerade inom oorganisk kemi vid Umeå universitet 2007 och har även forskat i Washington DC, USA, i några år. Se en film om Carolines forskning vid GU som Hasselbladstiftelsen spelat in.

Caroline har nu lämnat akademin och gått vidare till att bli gymnasielärare. Hon har ett stort miljöintresse och älskar djur och natur. På fritiden umgås hon helst med familj och vänner.

Caroline var ordförande för Göteborgskretsen under åren 2012-2020.

Ledamot

Özgür Tasbas är anställd som kemilärare inom utbildningsförvaltningen, Göteborgs stad. Özgür har arbetat sedan 2007-2013 som kemilärare på Lindholmens Tekniska Gymnasium och sedan hösten 2013 på Angeredsgymnasiet. Özgür är också verksam som kommunpoliter i Göteborgs Stad där han är b.la ledamot i kommunfullmäktige och ordförande för SDN Östra Göteborg. Özgürs främsta intresseområden är miljöteknik, hållbar utveckling samt gastronomi. Özgür har en tämligen blygsam golfhistorik bakom sig.

Ledamot

Bengt Ohlsson är utbildad vid Chalmers som kemiingenjör, disputerade i organisk kemi och tog examen 1988. Har arbetat på Astra och därefter AstraZeneca under 24 år. Bengt vill bidra med att finna intressanta och aktuella ämnen att presentera vid Göteborgskretsens seminarier. Söka upp och skapa kontakt med människor både från industrin och akademin med erfarenhet från arbetsliv och forskning.

Redaktör för Göteborgskretsens hemsida.

Bengts e-post är: bengt.ohlsson@bredband.net

Adjungerad till styrelsen

Göran Svensson är utbildad vid LTH (Lund Tekniska Högskola) där han disputerade 1989 inom området Kristallografi (Oorganisk kemi). 1993 kom han till Chalmers och blev kvar där i 17 år innan han drog sig tillbaka för att lämna plats för ungdomen.

Numera kallar sig Göran för styrelseproffs men han har också ett konsultföretag och har haft en konstutställning. Mycket tid läggs också på det nygamla intresset Geologi där han bl.a. är redaktör för en geologitidskrift. Han är också en anständig golfare.

Görans e-post är: gorans@gorans.se

Adjungerad till styrelsen

Göran Petersson är senior biträdande professor vid forskargruppen för Kemisk Miljövetenskap inom institutionen för Kemi och Kemiteknik vid Chalmers. Göran har under senare år engagerat sig för biokemisk granskning av konsumentprodukter med koppling till folkhälsa och för öppen nätpublicering och kunskapsspridning inom sitt område.

På sommaren pysslar Göran ofta med trädgård och golf i Småland.

Görans e-post är: gtoveryd@hotmail.com

Adjungerad till styrelsen

Joakim /Joaquin/ Vijil Davidson tog examen på Chalmers i kemiteknik 1980. Han har arbetat med värmepumpar på värmeteknik och maskinlära och med förbränning i fluidiserade bäddar på Energiteknik. Därefter har han arbetat med lite av varje och sedan 2009 intresserat sig för bränsleceller. För tredje gången har han startat en enskild firma GVL och samtidigt även studerat lite på Chalmers (MPSES) och Göteborgs Universitet.

Joakims e-post: joakim.vijil@gvl.global