skip to Main Content

Kemiska föreningen i Lund

Pressmeddelande: Utdelning av Kemiska Föreningen i Lunds premier

Utdelning av Kemiska Föreningen i Lunds premier till lovande kemistudenter vid Lunds största gymnasieskolor kommer att ske klockan 15.15 torsdagen 9 december i Lund. I samband med detta kommer även ett seminarium på temat katalys att anordnas, som en hyllning till årets Nobelpris i kemi.

Pressmeddelande i PDF-form.


Fredrik Tiberg
Foto: Camurus

Pressmeddelande: Blomstrandpriset 2021 till Fredrik Tiberg

Kemiska föreningen i Lund har beslutat att tilldela Blomstrandpriset 2021 till Doc. Fredrik Tiberg, koncernchef och vd samt styrelseledamot för Camurus AB, med motiveringen:

”För sitt arbete med att omsätta grundläggande forskning i fysikalisk kemi till ett växande företag av nytta för såväl samhälle som enskilda. Med priset vill vi också uppmärksamma Tibergs engagemang för att skapa kemiintresse bland elever i Lund med omnejd.”

Kort biografi:
Fredrik Tiberg är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola och har en doktorsgrad i fysikalisk kemi från Lunds Universitet. Han är docent i fysikalisk kemi och har verkat som adjungerad professor vid Kemiska Institutionen i Lund. Tiberg har forskat vid Collège de France och på Oxfords Universitet. Tiberg har publicerat över 100 artiklar i vetenskapliga tidskrifter och har över 300 beviljade patent. Han är invald som medlem av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Prisutdelning och prisföreläsning äger rum klockan 17.00 den 24 november 2021 i sal A på Kemicentrum, Naturvetarvägen 14, Lund.

Frågor och presskontakt: Peter Spégel, sekreterare Kemiska föreningen i Lund: peter.spegel@chem.lu.se

Pressmeddelandet i PDF-form.