skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Kemiska sällskapet i Uppsala

Kretssekreterare:

Jan Davidsson
jan.davidsson@kemi.uu.se


Välkommen att fira Kemins dag med oss lördagen den 20 oktober kl. 12-16 på Gustavianum, som vanligt!
Det är gratis inträde på Gustavianum och vi har experiment för alla åldrar på temat livets kemi, i valvet. Kemisten Olle Matsson föreläser om gifter kl. 14.00 och det finns guidningar till utställningen ”drömmen om det exakta” för de som är intresserade. Hela Museet är öppet som vanligt.
Ta även tillfället i akt att framföra önskningar om framtida föreningsaktiviteter till oss i styrelsen.
Vi ser fram emot att se er igen! /KSUs styrelse genom Johanna Rogvall


Lär dig mer om grundämnenas upptäckt!
Stockholms universitet, Start VT
Orienteringskursen Grundämnenas upptäckt 7,5 hp behandlar historien bakom upptäckterna av ett flertal grundämnen. Några grundämnen har varit kända sedan förhistorisk tid och några är upptäckta så sent som för några år sedan. Kursen omfattar föreläsningar, laboration samt två exkursioner i Stockholmstrakten. Kursen är högaktuell då Förenta Nationerna (FN) har utnämnt 2019 till periodiska systemets år då det är 150 år sedan Mendelejev presenterade sitt första periodiska system.

Information om kursen ”Grundämnenas upptäckt 7,5hp” och länkar till hur man söker kursen fås via länken

Kursen ska sökas senast den 15 oktober 2018.


Uppsalakretsens pris för bästa projekt-/examensarbete

Uppsalakretsens pris för bästa projekt-/examensarbete

Har du handlett någon duktig projekt-/examensarbetare? Kemiska Sällskapet kommer även i år dela ut pris för projekt-/examensarbete i kemi, ett "Stora priset" för arbete av studenter vid Uppsala Universitet och ett eller flera "Lilla priset" för arbeten på gymnasienivå.

För Stora priset: Studenter inskrivna vid Uppsala universitet eller SLU som godkänts på individuellt genomfört examensarbete i kemi under perioden 1 oktober föregående år t o m 30 september detta år kan nomineras. Nominering till priset kan göras av handledare och/eller examinator och ska innehålla en motivering till varför den nominerade studenten bör erhålla priset samt ett kortfattad omdöme om arbetet.

För Lilla priset: Elever vid Uppsalaregionens gymnasieskolor med betyget E i gymnasiearbete i kemi (individuella såväl som grupprojekt) under läsåret kan nomineras för årets pris. Nominering till priset kan göras av ansvarig lärare och ska innehålla en motivering till varför den/de nominerade eleven/eleverna bör erhålla priset samt ett kortfattad omdöme om arbetet.

Nomineringar skall vara Kemiska Sällskapet tillhanda senast 14 maj (Lilla Priset) och senast 13 november (Stora Priset). Den godkända examensarbetesrapporten ska biläggas nomineringen.

Om dig som nominerar

Om den nominerade

Om avhandlingen

Endast heltal
Släpp en fil här eller klicka för att ladda upp. Välj fil
Maximal filstorlek: 157.29 MB
Skickar