skip to Main Content

Kemiska sällskapet i Uppsala

Kontakt:

Karin Stensjö
karin.stensjo@kemi.uu.se

Kemins Dag 16-18/10

Kära Medlemmar i Kemiska Sällskapet i Uppsala och övriga kemiintresserade!

I år kommer Kemiska Sällskapet fira Kemins Dag digitalt. Som ni säkert förstår beror det på den rådande situationen med risk för corona-smitta. Årets tema är ”Växthälsa” och vi kommer publicera korta videor för kemiexperiment ni enkelt kan göra hemma. Det blir också videor med lite mer avancerade experiment som utförs av gymnasieelever samt några inspelade små föreläsningar.

Vi vill också särskilt uppmärksamma vår 20 minuter långa liveföreläsning lördagen den 17/10 kl. 11.00 med Velemir Ninkovic, samverkanslektor i växtskydd, SLU. Temat är Växthälsa och rubriken “Växter både pratar och känner, Hur då? Genom kemisk kommunikation”. Föreläsningen ges via zoom*. Efteråt finns möjlighet att diskutera med föreläsaren.

Allt övrigt material kommer finns tillgängligt från fredag förmiddag till söndag kväll, 16/10-18/10, på websidan ksu2020.se.

Vi hoppas att ni alla passar på att ta del av materialet och firar Kemins Dag 2020 med oss och resten av Sverige.

Tar ni bilder på egna experiment och lägger upp på internet får ni gärna använda hashtagen #keminsdag.

Trevlig Kemins Dag önskar

Kemiska Sällskapet i Uppsala

*Zoom är ett program som kan användas för att ha föreläsningar/möten med andra via internet. Man kan ladda ner en begränsad gratisversion här https://zoom.us/download. Se till att ni har hörlurar och gärna även mikrofon och en kamera kopplat till er dator. Ladda gärna ner programmet minst 30 min innan föreläsningen börjar. Behöver ni hjälp kan ni kontakta oss på jojo_rogvall@hotmail.com


Kemiska Sällskapets Lilla Pris till bästa gymnasiearbete i kemi 2020 tilldelas Axel Alvaeus och Isak Mattisson på Katedralskolan i Uppsala för deras arbete “Förändringar av EMK i Daniells element”.
Diplom och prissumma utdelades i samband med skolavslutningen.


Kemiska Sällskapet i Uppsalas Stora Pris för bästa examensarbete inom kemi 2019 har tilldelats Sina Wrede vid Nobelföreläsningarna i Uppsala Universitets aula. Sinas uppsats ”Investigating p-type solid-state dye sensitised solar cells: effect of photosensitiser structure and electron transport materials”. Handledare var Haining Tian, Uppsala Universitet.


Kemiska Sällskapets Lilla Pris till bästa gymnasiearbete i kemi 2019 tilldelas Márta Sundström och Elsa Holmström på Katedralskolan i Uppsala för deras intressanta arbete ”Does the H2 splitting enzyme outperform platinum in fuel cells?”
Diplom och prissumma utdelades i samband med skolavslutningen.


Kemiska Sällskapet i Uppsalas Stora Pris för bästa examensarbete inom kemi 2018 har tilldelats Sofia Lindblad vid Nobelföreläsningarna i Uppsala Universitets aula. Sofias uppsats ”Asymmetric [N-X-N]+ Halogen Bonds in Solution” har också precis publicerats i J Am Chem Soc. Handledare var Mate Erdelyi, Inst f kemi –BMC Uppsala Universitet. Sofia fick mottaga diplom och pengasumma från de tre kemipristagarna (prof Smith, prof Winter, prof Arnold) och fysikpristagaren prof Strickland.


Uppsalakretsens pris för bästa projekt-/examensarbete

Uppsalakretsens pris för bästa projekt-/examensarbete

Har du handlett någon duktig projekt-/examensarbetare? Kemiska Sällskapet kommer även i år dela ut pris för projekt-/examensarbete i kemi, ett "Stora priset" för arbete av studenter vid Uppsala Universitet och ett eller flera "Lilla priset" för arbeten på gymnasienivå.

För Stora priset: Studenter inskrivna vid Uppsala universitet eller SLU som godkänts på individuellt genomfört examensarbete i kemi under perioden 1 oktober föregående år t o m 30 september detta år kan nomineras. Nominering till priset kan göras av handledare och/eller examinator och ska innehålla en motivering till varför den nominerade studenten bör erhålla priset samt ett kortfattad omdöme om arbetet.

För Lilla priset: Elever vid Uppsalaregionens gymnasieskolor med betyget E i gymnasiearbete i kemi (individuella såväl som grupprojekt) under läsåret kan nomineras för årets pris. Nominering till priset kan göras av ansvarig lärare och ska innehålla en motivering till varför den/de nominerade eleven/eleverna bör erhålla priset samt ett kortfattad omdöme om arbetet.

Nomineringar skall vara Kemiska Sällskapet tillhanda senast 14 maj (Lilla Priset) och senast 13 november (Stora Priset). Den godkända examensarbetesrapporten ska biläggas nomineringen.

Om dig som nominerar

Om den nominerade

Om avhandlingen

Endast heltal
Maximal filstorlek: 157.29 MB
Skickar