skip to Main Content

Kemiska sällskapet i Uppsala

Kontakt:

Karin Stensjö
karin.stensjo@kemi.uu.se

Kemiska Sällskapet i Uppsalas Lilla Pris 2021 för bästa gymnasiearbete i kemi 2021 tilldelas Rikard Holmstedt och Johannes Schwartz vid Rosendalsgymnasiet i Uppsala för deras uppsats Beauty and the yeast 2 – En studie om spontanjäsning av uppländskt nyponvin. Handledare var Emma Johansson. Vinnare är även Taliah Elsayigh vid Katedralskolan i Uppsala, som skrivit avhandlingen Evaluating the neutralizing effectiveness of antacids. Handledare var Sara Holland.


Kemiska Sällskapet i Uppsalas Stora Pris 2020 för bästa examensarbete inom kemi 2020 har tilldelats Evelyn Coenen. Evelyns uppsats har titeln ”A Simple Validated Supercritical fluid Chromatography – Tandem Mass Spectrometry Method for Determination of Endogenous Tocopherols in Human Plasma”. Handledare var Kumari Ubhayasekera, Uppsala Universitet.


Kemiska Sällskapets Lilla Pris till bästa gymnasiearbete i kemi 2020 tilldelas Axel Alvaeus och Isak Mattisson på Katedralskolan i Uppsala för deras arbete “Förändringar av EMK i Daniells element”.
Diplom och prissumma utdelades i samband med skolavslutningen.


Kemiska Sällskapet i Uppsalas Stora Pris för bästa examensarbete inom kemi 2019 har tilldelats Sina Wrede vid Nobelföreläsningarna i Uppsala Universitets aula. Sinas uppsats ”Investigating p-type solid-state dye sensitised solar cells: effect of photosensitiser structure and electron transport materials”. Handledare var Haining Tian, Uppsala Universitet.


Kemiska Sällskapets Lilla Pris till bästa gymnasiearbete i kemi 2019 tilldelas Márta Sundström och Elsa Holmström på Katedralskolan i Uppsala för deras intressanta arbete ”Does the H2 splitting enzyme outperform platinum in fuel cells?”
Diplom och prissumma utdelades i samband med skolavslutningen.


Kemiska Sällskapet i Uppsalas Stora Pris för bästa examensarbete inom kemi 2018 har tilldelats Sofia Lindblad vid Nobelföreläsningarna i Uppsala Universitets aula. Sofias uppsats ”Asymmetric [N-X-N]+ Halogen Bonds in Solution” har också precis publicerats i J Am Chem Soc. Handledare var Mate Erdelyi, Inst f kemi –BMC Uppsala Universitet. Sofia fick mottaga diplom och pengasumma från de tre kemipristagarna (prof Smith, prof Winter, prof Arnold) och fysikpristagaren prof Strickland.


Uppsalakretsens pris för bästa projekt-/examensarbete

Uppsalakretsens pris för bästa projekt-/examensarbete

Har du handlett någon duktig projekt-/examensarbetare? Kemiska Sällskapet kommer även i år dela ut pris för projekt-/examensarbete i kemi, ett "Stora priset" för arbete av studenter vid Uppsala Universitet och ett eller flera "Lilla priset" för arbeten på gymnasienivå.

För Stora priset: Studenter inskrivna vid Uppsala universitet eller SLU som godkänts på individuellt genomfört examensarbete i kemi under perioden 1 oktober föregående år t o m 30 september detta år kan nomineras. Nominering till priset kan göras av handledare och/eller examinator och ska innehålla en motivering till varför den nominerade studenten bör erhålla priset samt ett kortfattad omdöme om arbetet.

För Lilla priset: Elever vid Uppsalaregionens gymnasieskolor med betyget E i gymnasiearbete i kemi (individuella såväl som grupprojekt) under läsåret kan nomineras för årets pris. Nominering till priset kan göras av ansvarig lärare och ska innehålla en motivering till varför den/de nominerade eleven/eleverna bör erhålla priset samt ett kortfattad omdöme om arbetet.

Nomineringar skall vara Kemiska Sällskapet tillhanda senast 14 maj (Lilla Priset) och senast 13 november (Stora Priset). Den godkända examensarbetesrapporten ska biläggas nomineringen.

Om dig som nominerar

Om den nominerade

Om avhandlingen

Endast heltal
Maximal filstorlek: 157.29 MB
Skickar