skip to Main Content

 

 

 

Stockholmskretsen

Kretssekreterare:

Susannah Sigurdsson
susannah.sigurdsson@gmail.com


Nästa föredrag den 15 januari 2020 kl. 18.30
Björn Lüning som bl.a. kåserar om nobelpriset i kemi
Magnélisalen, Stockholms universitet

Anmälan >>
Välkomna!