skip to Main Content

Stockholmskretsen

Kretssekreterare:

Marie Danielsson
Marie Danielsson


Kosmetisk kemi med Pär Svahnberg

Hybridmöte, 10 november 2021, 19:00-20:00

Välkommen till en informativ och tankeväckande föreläsning om kosmetiska produkters kemi. De vanligaste ingredienstyperna och produkttyperna kommer att presenteras. Dessutom förklaras begreppet ekologisk kosmetika och några vanliga myter avlivas.

Föreläsare: Pär Svahnberg, kemidoktor från Stockholms universitet som numera driver konsultbyrån Toxintelligence.

Plats: sal K438, Svante Arrhenius väg 16B vid Stockholms universitet.

Kom till Magnélisalen så slussar vi er vidare vidare därifrån.

För deltagande på plats vill vi att ni, senast tisdagen den 9/11, föranmäler er till Lars Eriksson, på följande adress, lars.eriksson@mmk.se

Det går även bra att delta på distans via följande länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61106116898

 

Exempel på tidigare föredrag:

Föredrag med läraren Anna Stiby om hennes resa med sommarens polarforskningsexpedition

Anna Stiby på Nordpolen den 16 augusti 2021.
Foto: Ian Brown

Torsdagen den 14 oktober 2021, 19.00.

Lokal: Magnélisalen på SU eller via Zoom:  https: // stockholmuniversitet. zoom.us/j/61106116898

Länk till infosida om föredraget: Hybridföredrag med Anna Stiby om polarforskningsexpedition – Svenska Kemisamfundet

Läs en intervju med Anna Stiby om hennes upplevelser under polarforskningsexpeditionen: Isbrytning, björnvakter och hoppkräftor – Anna Stiby berättar om sommarens polarforskningsexpedition