skip to Main Content

 

 

 

Stockholmskretsen

Kretssekreterare:

Angelica Gonzales
avgonzalezarcos@gmail.com


Stockholmskretsen Kemi och tvärvetenskapliga funderingar kring några fyndkontexter i Vraket från Regalskeppet Kronan

21 oktober, 18:3020:00

Magnélisalen, Stockholms universitet, Svante Arrhenius väg 16

Mer information:

Anmälan >>

Välkomna!