skip to Main Content

 

 

 

Stockholmskretsen

Kretssekreterare:

Susannah Sigurdsson
susannah.sigurdsson@gmail.com


Höstaktiviteter 2019

Beskrivning och visning av det i huset nyinstallerade elektronmikroskopet
Torsdagen den 21 november kl. 18.30
Magnélisalen, Stockholms universitet
Föredragshållare är Tom Willhammar

Anmälan till: lena@kemisamfundet.se
Välkomna!