skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

 

 

Stockholmskretsen

Kretssekreterare:

Susannah Sigurdsson
susannah.sigurdsson@gmail.com


Välkommen till Vårens program 2019

18 februari kl. 18.30-19.30
Magnélisalen, Stockholms universitet
Årsmöte med föredrag av Mats Johnsson om periodiska systemet

Periodiska systemet
Mats Johnsson, Material- och Miljökemi, Stockholms Universitet

Mycket av det vi tar för givet idag är ganska nya upptäckter. Under antiken var kol, svavel och åtta metaller kända. Fram till 1750 beskrevs ytterligare sex grundämnen. Det var i samband med att de experimentella naturvetenskapliga metoderna blev mer sofistikerade under 1700-talet som upptäckandet av nya grundämnen verkligen tog fart. Ofta kom nya grundämnesupptäckter i samband med teknikskiften såsom Voltas stapel i början av 1800-talet och användande av spektroskopiska tekniker från och med mitten av 1800-talet.

Det blir fokus på hur man under 1800-talet arrangerade grundämnena systematiskt och de upptäckter under 1900-talet som lett fram till dagens förståelse för periodiska systemet. För att kunna ordna grundämnen systematiskt och se trender är det ju nödvändigt att ett ganska stort antal är kända. När Dimitrij Mendelejev presenterade sin första version av periodiska systemet 1869 baserade han det på de 56 grundämnen som då var kända.

Teknetium upptäcktes 1937 och var det första syntetiska grundämnet. Därefter har allt mer sofistikerade metoder använts ända fram till att grundämne Nr 118 oganesson upptäcktes för bara några år sedan. Föredraget avslutas med en liten utblick om det finns något slut på periodiska systemet och hur höga atomnummer det är realistiskt att kunna syntetisera genom att slå samman lättare element.

11 mars kl. 18.30-19.30
Magnélisalen, Stockholms universitet
Föredrag av Rickard Hedman om cellmembranproteiner

15 april kl. 18.30-19.30
Magnélisalen, Stockholms universitet
Föredrag av Jan Trofast om Jacob Berzelius

Jacob Berzelius (1779-1848) var en av sin tids främsta kemister. Han utvecklade principen för de oorganiska föreningarnas sammansättning, upptäckte flera nya grundämnen, införde begreppet katalys och skapade det symbolsystem som vi använder än i dag.
Men vem var denne kemins lagstiftare? Vad hade skapat denne märklige man? Vad kan vi lära av hans personliga egenskaper och hans sätt att lösa vetenskapliga problem? Genom att blicka tillbaka på hans ungdom och bevarade brev och anteckningar – både personliga och vetenskapliga – finner vi inte bara den stränge vetenskapsmannen utan också en aktad kulturkritiker och engagerad medmänniska.

Maj (datum och tid är ännu ej bestämt)
Visning av och föredrag om det nya elektronmikroskopet på MMK

Anmäl ditt deltagande till: lena@kemisamfundet.se
Varmt välkomna!