skip to Main Content

Västsvenska kretsen

Denna hemsida tillhör Svenska Kemisamfundets Västsvenska krets och sköts lokalt av Västsvenska kretsen. Här hittar du information om kommande föreläsningar, diskussionsträffar och andra evenemang, referat från genomförda evenemang, länkar, videoföreläsningar, diskussionstrådar, historik om Västsvenska kretsen, fd Göteborgskretsen, presentation av styrelsen m.m.
Om du har frågor, funderingar eller förslag på föreläsare, diskussionsämnen eller studiebesök är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen. Titta gärna in här regelbundet för att hålla dig uppdaterad om vad som är på gång i Västsvenska kretsen!

Västsvenska kretsen önskar alla en trevlig sommar. Titta gärna in på hemsidan i slutet av sommaren för att se höstens träffar.

 

Redaktör: Bengt Ohlsson. Bidrag och inlägg skickas till Bengt Ohlsson eller någon i styrelsen.