skip to Main Content

Västsvenska kretsen

Denna hemsida tillhör Svenska Kemisamfundets Västsvenska krets och sköts lokalt av Västsvenska kretsen. Här hittar du information om kommande föreläsningar, diskussionsträffar och andra evenemang, referat från genomförda evenemang, länkar, videoföreläsningar, diskussionstrådar, historik om Västsvenska kretsen, fd Göteborgskretsen, presentation av styrelsen m.m.
Om du har frågor, funderingar eller förslag på föreläsare, diskussionsämnen eller studiebesök är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen. Titta gärna in här regelbundet för att hålla dig uppdaterad om vad som är på gång i Västsvenska kretsen!

Västsvenska kretsens hemsida

För att snabbt få tillgång till Västsvenska kretsens hemsida så använd direktlänken kemivs.se i adressfältet på webbläsaren.

Microbial degradation and recycling of plastic waste

Föreläsare: PhD. Xiaozhi Fu, Research Specialist
Divison of Systems and Synthetic Biology
Department of Life Sciences
Chalmers University of Technology

Datum: 12 oktober, kl 18-19.30
Lokal: Mölndals bibliotek. Stora mötesrummet.
Anmälan: Skicka ett meddelande till bengt.ohlsson@bredband.net senast den 10 oktober om du vill delta i föreläsningen.

Ph.D. Xiaozhi Fu kommer att ge en föreläsning om sin forskning på plastnedbrytande enzymer. Ett forskningsområde med stor relevans för vår miljö. Observera att föreläsningen hålls på engelska.

As one of the most commonly used plastics globally, polyethylene terephthalate (PET) presents significant environmental challenges. However, nature has somewhat adapted to plastic waste to some extent, leading to the discovery of natural PET-degrading enzymes. By engineering the well-known PET enzyme, IsPETase, through directed evolution, we achieved a mutant with over 10 times the efficiency of the wild type and interestingly same mutation also improved the activity of another two variants of IsPETase, i.e., ThermoPETase and FastPETase. The enzyme was expressed and secreted in the Escherichia coli (E.coli) strain. PET could be degraded by both the supernatant and the cell lysate, and further transformed into high-value products.

Västsvenska kretsen fd Göteborgskretsen efter pandemin

Sedan pandemins utbrott har Göteborgskretsens aktivitet varit låg. Ett antal medlemmar har nu tagit initiativ till att få en återstart av verksamheten. Torsdagen den 9 mars hölls ett årsmöte och de personer som valdes till styrelsen var Göran Svensson (ordförande), Hanna Henningsson (kassör), Caroline Jonsson (ledamot), Itai Panas (ledamot), Joacim Gustafsson (ledamot), Viktor Ekemo (ledamot) och Bengt Ohlsson (ledamot). En presentation av styrelsens medlemmar går att se under fliken till vänster. Denna sida är påbörjad och skall kompletteras.

Ett styrelsemöte hölls 11 april och planeringen inför kommande aktiviteter är i gång. Följ gärna hemsidan för att få fortlöpande uppdatering.

Redaktör: Bengt Ohlsson. Bidrag och inlägg skickas till Bengt Ohlsson eller någon i styrelsen.