skip to Main Content

Bli medlem

Medlemskap

Man kan inte bli medlem i Svenska Kemisamfundets Göteborgskrets. Istället blir man medlem i Svenska Kemisamfundet och beroende på postnummer blir man sedan medlem i en krets.

Svenska Kemisamfundet är uppdelat i

  • Kretsar (alla är med i en krets beroende på postnummer)
  • Sektioner (hit anmäler man sig beroende på vilka intressen man har. Vissa av dem kostar dock lite extra)
  • Utskott och nämnder (det finns t.ex. ett Nomenklaturutskott och en Kemihistorisk nämnd)

För mer information om hur man blir medlem och vad det kostar, gå till Svenska Kemisamfundets hemsida

Välkomna