skip to Main Content

Om oss

Västsvenska kretsen är en underavdelning till Svenska Kemisamfundet. Västsvenska kretsen bildades våren 2023 och är en sammanslagning av tre tidigare kretsar, Göteborg, Stenungsund och Borås. Kretsen har en egen styrelse och eget ekonomiskt ansvar. Verksamheten har varit låg sedan 2019 pga pandemin. Under våren 2023 återstartades verksamheten och en ny styrelse tillträdde som består av sju personer. Verksamheten består av föreläsningar, diskussionsmöten och studiebesök. Föreläsningar sker oftast på kvällstid och alla medlemmar är välkomna. Ämnena som tas upp är ofta frågeställningar som är aktuella i samhällsdebatten. Diskussionsmöten sker i en mindre begränsad krets, vanligen max 10 personer. Vid dessa tillfällen har alla deltagare möjlighet att delta i diskussionen. Kretsen arrangerar studiebesök i samarbete med partnern som besöks och det skall ha någon anknytning till kemi.  Studiebesöken är vanligen öppna för alla kretsens medlemmar men vid vissa tillfällen kan deltagarantalet vara begränsat.

Västsvenska kretsens stadgar.

Medlemskap

Man kan inte bli medlem i Svenska Kemisamfundets Västsvenska krets. Istället blir man medlem i Svenska Kemisamfundet och beroende på postnummer blir man sedan medlem i en krets.

Svenska Kemisamfundet är uppdelat i

  • Kretsar (alla är med i en krets beroende på postnummer). Västsvenska kretsen är en av de större kretsarna i Sverige.
  • Sektioner (hit anmäler man sig beroende på vilka intressen man har. Vissa av dem kostar dock lite extra)
  • Utskott och nämnder (det finns t.ex. ett Nomenklaturutskott och en Kemihistorisk nämnd)

För mer information om hur man blir medlem och vad det kostar, gå till Svenska Kemisamfundets hemsida

Historiska återblickar

Styrelsen önskar ge en historisk återblick av vad som skett i Göteborgskretsen. Känner du som läser detta att du har något intressant att tillföra Kretsens historia. Du kanske har något gammalt fotografi eller kan berätta om något som skett. Hör gärna av er till någon i styrelsen.

Lena Jirberg Johnson vid Svenska Kemisamfundet har hjälpt till att ta fram information angående Kretsens alla ordföranden. Det finns några inscannade dokument över funktionärer i Svenska Kemistsamfundet 1956, Göteborgskretsen 1956, Svenska Kemistsamfundet 1969, Göteborgskretsen 1969,

2012 – Caroline Jonsson, Miljönanokemi, GU
2011 – Göran Svensson, kristallograf och styrelseproffs
2009 – 2010 Kretsen var vilande
2006 – 2008 Tobias Richards, kemitekniker, senare prof. i Borås
2001 – 2005 Magnus Nydén, Teknisk ytkemi, senare prof. i Australien
1999 – 2000 Eimer Tuite, Fysikalisk kemi, GU
1995 – 1998 Katarina Abrahamsson, Analytisk och marin kemi
1993 – 1994 Fil dr. Domingo Sanchez, verksam vid EKA
1990 – 1992 Prof. Martin Nilsson, Organisk kemi
1987 – 1989 Doc. Bengt Åke Andersson, verksam vid EKA
1982 – 1986 Krister Holmberg, senare prof. Teknisk ytkemi
1979 – 1981 Prof. Oliver Lindqvist, Oorganisk miljökemi
1977 – 1978 Åke Nilsson, Organisk kemi, GU
1974 – 1976 Doc. Jan-Olov Liljenzin, senare prof. Kärnkemi
1973 – Doc. Bertil Holmström, Fysikalisk kemi, GU
1971 – 1972 Jan Chirster Eriksson, senare prof. vid KTH
1969 – Doc. Bo Lamm, verksam vid Astra
1965 – 1967 Prof. David Dyrssen, Analytisk kemi
1963 – Doc. Arne Brändström, läkemedelskemist vid Astra
1959 – Doc. Magnus Matell, verksam i Stenungsund
1956 – 1958 Prof. Erich Adler, Organisk kemi, legendarisk ligninkemist