skip to Main Content

Svenska Kemisamfundets programförklaring

Till alla kemientusiaster!

Svenska Kemisamfundet är den samlande kraften i svensk kemi – katalysatorn som fångar upp all passion som finns för ämnet och riktar den utåt.

Vi strävar efter synlighet och vågar ta plats på den offentliga arenan. Vi möter okunskapen med tålamod och positiva motbilder. Vi möter tystnaden med närvaro och entusiasm för ämnet. Vi söker energin i den publika debatten, surfar på medievågorna och erbjuder nyanser och fördjupning där intresset redan är väckt. Vi är bemannade och beredda på att rycka ut i kemins tjänst varje gång tillfälle ges.

Svenska Kemisamfundet är en oberoende part med kemin som enda ledstjärna. Vi är lyhörda, nyfikna och vidöppna för samarbete.

Det är så vi förtjänar vår plats vid mediernas och maktens bord. Det är så vi frigör energin hos landets alla kemientusiaster. Det är så vi attraherar de nya, unga – de som ska bära kemins fackla vidare in i nästa decennium.

Det är så vi förtjänar vår plats vid mediernas och maktens bord. Det är så vi frigör energin hos landets alla kemientusiaster. Det är så vi attraherar de nya, unga – de som ska bära kemins fackla vidare in i nästa decennium.