skip to Main Content

Kurs- och konferensservice

Kemisamfundet har lång erfarenhet av att arrangera möten inom kemi- och biokemiområdena. Vårt kansli samt organisation har goda nationella och internationella kontakter.

Hos oss får du hjälp med allt som rör konferenser och evenemang. Vi har expertkunskap och kan avlasta dig med valda delar eller hela processen. Vänd dig till oss nästa gång du skall arrangera en konferens eller något annat evenemang, stort eller litet, oberoende av var du vill genomföra det.

Välkommen att kontakta oss!

De tjänster som vi erbjuder att ansvara för är bl a följande:

Projektledning genom att tillsammans med uppdragsgivaren planera konferensen, upprätta, följa upp och uppdatera projektplanen.

Finansiering genom att hjälpa till med ansökningar om konferensstöd från stiftelser och företag samt rekrytering av utställare.

Ekonomisk kontroll med upprättande av budget och löpande redovisning för kontinuerlig uppföljning. Fakturering.

Marknadsföring via massmail och andra lämpliga media.

Konferensadministration

  • Upprättande av hemsida.
  • Dataregistrering av deltagare, utställare m fl.
  • Bokning av hotell och lokaler eller konferensanläggning.
  • Socialt program i mån av önskemål.
  • Disponera utställning.
  • Sammanställning av möteshandlingar såsom abstractvolym, deltagarlista mm.
  • Kontakt med föredragshållare, deltagare och utställare.
  • Ekonomisk redovisning.
  • Närvaro vid konferensen.
  • Uppföljning och utvärdering.

Uppdragsgivaren kan välja en helhetslösning från oss eller att själv svara för delar av administrationen.

Konferensadministrationen sker via vårt helägda dotterbolag Svenska Kemistsamfundet Service AB (org nr 556782-6424) vars konferensadministratörer är högskoleutbildade kemister.

Kommande evenemang
Evenemang som arrangeras av Svenska Kemisamfundet