skip to Main Content

Utskott och nämnder

För sin verksamhet har Kemistsamfundet olika utskott och nämnder. En stor del av verksamheten sker i dessa, t ex Kemiolympiadsnämnden, Kemihistoriska nämnden, Medaljnämnden, Utbildningsnämnden, Valnämnden och Nomenklaturutskottet.