skip to Main Content

Kemihistoriska nämnden

Kemins historia – ett stimulerande studium

Alla arbetar i en historisk tradition, kemister är inget undantag. Det är inte bara roligt att studera denna tradition, utan det kan samtidigt lära oss mycket om oss själva. Genom att reflektera över tidigare kemisters sätt att tänka och att arbeta, får vi inte bara en ökad insikt om hur kemister genom tiderna arbetat, utan också om hur kemin fungerar i ett större sammanhang och hur den förändras. Kemin är ju, lika lite som annan vetenskap, något skilt från kultur, samhälle och idévärld. Den står i ständig samverkan med sin omgivning, inte minst genom att påverka den, men också genom att påverkas av den. Hur detta samspel har fungerat står i centrum för studiet av kemins historia, och eftersom detta samspel är lika aktuellt i våra dagar som tidigare, ja kanske ännu mer, kan den historiska förståelsen av vår vetenskap också bidraga till ökad förståelse för dess roll i vår samtid.

Den kemihistoriska nämnden inom Svenska Kemisamfundet vänder sig till alla som är intresserade av kemins historia, inte minst lärare och elever, som i sin verksamhet bidrar till att länka samman gårdagens kunskap med framtidens. Detta gör vi genom att bistå med råd och med litteraturhänvisningar. Vi kan också erbjuda föreläsningar av olika slag, och över de flesta teman inom kemin.

Ett litet urval av Kemihistoriska nämndens senaste artiklar i Kemisk Tidskrift

De gjorde jobbet. Illustration: Karin Söderquist

De gjorde jobbet

Många kvinnor har bidragit till upptäckten eller isoleringen av nya grundämnen. Få har dock erkänts som den första upptäckaren.

Länk till PDF av artikeln.

Saffran Illustration: IstockphotoDen giftiga pistillen

Det doftar och smakar gott, men i stor dos kan saffran vara dödligt.

Länk till PDF av artikeln.

Sir James Young Simpson porträtterad av Norman MacbethEter, lustgas och kloroform

Under det tidiga 1800-talet tog kemister av en ren slump fram inte mindre än tre narkosmedel.

Länk till PDF av artikeln.

Ledamöter:
Anders Lundgren (sammankallande)
Anders Lennartson
Björn Lindeke
Olle Matsson
Rolf Sjöblom
Johan Wennerberg
Hanna Vikström

2021:4 Den giftiga pistillen – Olle Matsson

2021:4 Den analytiska kemin tar fart – Anders Lenartson

2021:3 Den flitige uppfinnaren – Johan Wennerberg

2021:2 Basilius Valentius och den vises sten – Anders Lenartson

2021:2 Det mångsidiga geniet – Anders Lenartson

2021:1 Apoteket var Sveriges första kemiindustri – Anders Lundgren

2020:4 Livsfarlig användning av dödligt gift – Olle Matsson

2020:3 Jakten på en dybar och sällsynt metall – Hanna Vikström

2020:2 Driven 1600-tals kemist och entreprenör – Anders Lenartson

2020:2 Striden och tvivel (förlängt särtryck ur KT ) – Sture Forsén
En berättelse om bakgrunden till två Nobelpris (penicillin och DNA-strukturen)

2020:1 Kunskap och hårt arbete bakom nya rön – Anders Lundgren

2020:1 De gjorde  jobbet – Annette Lykknes

2019:4 Därför fick de dela på priset – Sture Forsen

2019:4 Tyngre än bly – Mats Johnsson

2019:4 Vetenskapsman med kontraster – Anders Lundgren

2019:3 Då började vi att borsta med fluor – Louise Tottie

2019:2 Ny linje fick snillen att spekulera – Anders Lundgren

2019:1 Störst men inte först  – Anders Lenartson

2019:1 Ämnen som inte platsade i systemet – Anders Lundgren

2018:8 Svampar dödar flitigt i deckare – Olle Matsson

2018:8 Selen och rättika – Anders Lundgren

2018:8 Sjuttonhundratalskemi: De tre besjälade naturrikena – Anders Lennartson

2018:7 Lexicon Medico Chymicum – Anders Lennartson

2018:6 Kemiingenjörer allkemi – Anders Lundgren

2018:6 Jacob Berzelius: En man med både hjärta och hjärna – Jan Trofast

2018:6 Organisk kemi för 70 år sedan – Anders Lennartson

2018:5 Ellen Gleditsch – pionjär inom radiokemin – Monika Larsson

2018:4 Kreosot cum Heroin – Sin tids dundermedicin – Björn Lindeke

2018:3 Sveriges första Nobelpris – Anders Lundgren

2018:2 Kemisterna och elden – Anders Lundgren

2018:1 The mystery of the vitrified ancient hillfort – Rolf Sjöblom et al

2017:8 En giftig växt i en akvedukt – Olle Matsson

2017:7 Industrikemisten som inte uppfyllde kravprofilen – Anders Lundgren

2017:6 En ny renässans för kemin? Hjalmar Fors

2017:5 Tante Agnes överraskade alla – Monika Larsson

2017:4 Inte en enda persons verk – Anders Lundgren

2017:3 Radiumvatten – Från beprövad oerfarenhet till vetenskap – Björn Lindeke

2017:2 Jakten på Krom – Hanna Vikström

2017:1 Life and Chemistry – Anders Lundgren

2016:7 Återskapar det förflutnas laboratorier – Hjalmar Fors

2016:6 Konverterade för att få studera – Monika Larsson

2016:5 Ett skyddshelgon för kemin – Anders Lundgren

2016:4 Dovers Pulver – från beprövad erfarenhet till vetenskap – Björn Lindeke

2016:3 The Svedberg och kolloidkemin – Anders Lundgren

2016:2 Primo Levi – kemiingenjör – Anders Lundgren

2016:1 The blowpipe: A forgotten analytical tool – Anders Lundgren

2015:8 Den första svenska kemiboken – Anders Lennartson

2015:7 A single bright-green line – Olle Matsson

2015:6 Alunframställning och att lära av historien – Rolf Sjöblom

2015:5 Marie-Anne Lavoisier – konstnär och kemist – Monika Larsson och Anders Lundgren

2015:4 Carl Wilhelm Scheele: Bryggarsonen som blev världsberömd kemist – Anders Lennartson

2015:3 Kemisk Tidskrift i tiden – Ulf Ulfvarsson

2015:3 En vanlig kemist: Lars Fredrik Svanberg – Anders Lundgren

2015:2 Det moderna grundämnesbegreppets uppkomst – Hjalmar Fors

2015:1 Light and heat: Chemical substances – Anders Lundgren

2015:1 Ligth – in the service of chemistry – Bengt Nordén

2014:1-2 Bred kunskaps(s)ökare – Anders Lundgren