skip to Main Content

Kemiolympiadsnämnden

Nämnden ansvara för verksamheten nationellt med Kemiolympiaden.

Den Internationella kemiolympiaden är en världsomfattande kunskapstävling i kemi för gymnasieelever. Den har arrangerats årligen sedan 1969. Sverige har deltagit sedan 1974 och var då första västland. När Sverige år 1982 arrangerade tävlingen deltog 17 nationer; nu deltar i regel cirka 70 nationer i tävlingen. De svenska uttagningarna genomförs med stöd av Akzo Nobel, Skolverket, Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne, Carl Tryggers Stiftelse, samt Magn. Bergvalls Stiftelse.

 

Ulf Jäglid (sammankallande)
Mathias Elgland, Mikael Landgren, Per Lindgren, Richard Lindroth, Martina Olsson, Johanna Rogvall, Tobias Sparrman och Cecilia Stenberg.

Vid frågor kontakta Agneta Sjögren.