skip to Main Content

Hjälper chefredaktören för Kemisk Tidskrift med artikeluppslag samt kritisk granskning.

Ulla Nyman, ordf

Daniel Brandell, Anna Kärrman, Leif Jönsson, Olle Matsson, Henrik Pedersén, Petter Persson, Henrik Sundén
representanter för SKR: Anna Assarsson, Sven Järås, Oleg Palalic
suppleanter: Michael Grimsberg, Tomas Lackman