skip to Main Content

Stiftelsen Bengt Lundqvists minne

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom kemins område. Stiftelsen stödjer också organisationer för arrangerandet av aktiviteter som främjar ungdomsutbildning inom kemi och angränsande naturvetenskaper.

Stiftelsen beaktar i första hand ansökningar inom kemins områden som rör:

  • Post-dok stipendium inom kemins arbetsfält för vistelser utanför Sverige
  • Längre arbetsvistelse för forskningsutbyte utomlands
  • Fortbildning/konferensdeltagande utomlands för lärare
  • Organisationers deltagande i aktiviteter som främjar ungdomsutbildning inom kemiområdet

Du behöver inte vara medlem i Svenska Kemisamfundet för att söka stipendium från Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne.

Post-doc stipendiater 2018


Kjell Jorner, Uppsala universitet
Viktor Posse, Göteborgs universitet
Jobst Liebau, Stockholms universitet