skip to Main Content

Stiftelsen Bengt Lundqvists minne

Du behöver inte vara medlem i Svenska Kemisamfundet för att söka stipendium från Stiftelsen Bengt Lundqvists minne.

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom kemins område. Stiftelsen stödjer också organisationer för arrangerandet av aktiviteter som främjar ungdomsutbildning inom kemi och angränsande naturvetenskaper.

Stiftelsen beaktar i första hand ansökningar inom kemins områden. Stipendium kan sökas för:

  • En postdoktoral period, inom kemins arbetsfält, förlagd utanför Sverige
  • Längre forskningsutbyte/arbetsvistelse utanför Sverige för forskare och forskarstuderande
  • Fortbildning/konferensdeltagande utanför Sverige för lärare som undervisar på grundskole- eller gymnasienivå
  • Organisationers arrangerande av aktiviteter som främjar ungdomsutbildning inom kemiområdet

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 31 mars 23:59 2022

Post-doc stipendiater 2022


Allan Starkholm, KTH
Victor Garciá Vázquez, SU