skip to Main Content

Stiftelsen Bengt Lundqvists minne

Bengt Lundqvist (1922-1953, t.h.) som tillsammans med sin lärare Nils Löfgren (1913-1967, t.v.) tog fram lokalbedövningsmedlet Xylocain, som blev en viktig pusselbit i AstraZenecas (dåvarande Astra) tidiga framgångar.

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning inom kemins område. Stiftelsen stödjer också organisationer för arrangerande av aktiviteter som främjar ungdomsutbildning inom kemi och angränsande naturvetenskaper.

Stiftelsen beaktar i första hand ansökningar inom kemins områden.

För annons med mer information, klicka här.

Stipendium kan sökas för:

  • En postdoktoral period, inom kemins arbetsfält, förlagd utanför Sverige
  • Längre forskningsutbyte/arbetsvistelse utanför Sverige för yngre forskare och forskarstuderande
  • Fortbildning/konferensdeltagande utanför Sverige för lärare som undervisar på grundskole- eller gymnasienivå
  • Organisationers arrangerande av aktiviteter som främjar ungdomsutbildning inom kemiområdet

Du behöver inte vara medlem i Svenska Kemisamfundet för att söka stipendium från Stiftelsen Bengt Lundqvists minne.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 31 mars 23:59 2024

Post-doc-stipendiater

2023

Luca Massaro, SU
Karl Rönnby, LiU

Läs mer om stipendiaterna 2023.