skip to Main Content

Stiftelsen Bengt Lundqvist Minne

Organisationers deltagande i aktiviteter som främjar ungdomsutbildning inom kemiområdet

Använd engelska och/eller svenska; du kan använda olika språk för olika dokument. Ansökan görs elektroniskt genom att du fyller i formuläret längst ner på sidan. Observera att ansökan inte kan sparas och redigeras vid ett senare tillfälle. Har du skickat in flera formulär för samma projekt beaktas endast det senast insända.

Intyg och andra undertecknade dokument scannas och alla bilagor som sökanden åberopar bifogas ansökan i pdf-format. Namnge de bifogade bilagorna enligt principen EfternamnFörnamn_bilaga.pdf (t.ex. JohanssonErik_ProjectDescription.pdf).

Ansökan får ej vara retroaktiv, d.v.s. projektet/aktiviteten ska avse en period som startar tidigast 1 juni det år ansökan lämnas in.

Ansökningsformuläret skall innehålla följande uppgifter

 • Kontaktuppgifter projektledare/sökande
  • Organisation
  • Förnamn
  • Efternamn
  • E-post (till vilken korrespondens ska ske)
  • Mobiltelefon
 • Om projektet
  • Sökt belopp (max 50 000 SEK)
  • Planerat start- och slutdatum (aktiviteten ska avse en period som startar tidigast 1 juni det år ansökan lämnas in)
  • Projektets namn
  • Projektsammanfattning (max 200 tecken)
 • Bilagor
  (Högst 3 bilagor kan bifogas, endast pdf accepteras, max 1 MB/bilaga. Undertecknade intyg skannas. Se till att du har alla dokument klara när du börjar fylla i din ansökan.)

  • Projektbeskrivning (max 2 A4-sidor inkl. en ekonomisk plan för finansieringen. Lämna även uppgift om andra sökta och/eller erhållna stipendier för det planerade projektet.)
  • Övrigt (ange vad som bifogas)

Ansökningstid

Ansökan (inkl. bilagor) skall vara Svenska Kemisamfundet tillhanda senast den 31 mars kl. 23:59 (tidsangivelsen på den elektroniska ansökan gäller).

För sent inkommen eller ofullständig ansökan beaktas inte.

Besked

Skriftligt besked om styrelsens ställningstagande skickas till samtliga sökanden så snart justerat protokoll föreligger (efter den 1 juni). Observera att beskedet sänds med e-post till den e-postadress som angetts i ansökningsformuläret.

Besked om beviljad ansökan innehåller även instruktioner om utbetalning och redovisning av stipendiet.

Övrig information lämnas av

Agneta Sjögren
Svenska Kemisamfundet
agneta.sjogren@kemisamfundet.se
Telefon: 08-502 541 83

 

Innan du börjar fylla i ansökningsformuläret…

 • Se till att du har alla bilagor färdiga
 • Alla bilagor ska vara i formatet .pdf
 • Varje bilaga maximalt 2 MB
 • Alla bilagors filnamn ska innehålla ditt namn
 • Använd bara bokstäver (a-z), siffror (0-9) och bindestreck () .
  Mellanslag och andra tecken är inte tillåtna.

ANSÖKNINGSFORMULÄR »»

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 31 mars kl. 23:59

Du behöver inte vara medlem i Svenska Kemisamfundet för att söka stipendium från Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne.