skip to Main Content

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden fokuserar på kemiutbildning på alla nivåer, från grundskola, gymnasiet till universitet. Vårt huvudintresse är att sprida kunskap om kemins plats i samhället och diskutera utbildningsfrågor. Lärarna är den viktigaste framgångsfaktorn för ett lyckat lärande, något som visats i åtskilliga forskningsstudier. Därför arbetar nämnden främst mot kemilärare, dels med fortbildning i samband med Berzeliusdagarnas lärarsamling, dels genom att fungera som en röst i skoldebatten. Vi verkar också som kontaktpersoner mellan olika grupper som arbetar för kemiutbildning.

Ledamöter:
Karolina Broman, Umeå universitet
Vivi-Ann Långvik, Kemilärarnas Resurscentrum
Anders Nimmermark, Ulricehamn
Agneta Norén, Stockholms universitet

Karolina Broman är universitetslektor vid Umeå universitet och arbetar främst med lärarutbildning av blivande ämneslärare mot årskurs 7-9 och gymnasiet. Hon är disputerad i kemididaktik och i sin forskning arbetar hon med gymnasieelevers problemlösningsförmåga i kemi, ungdomars naturvetenskapliga utbildningsval (både till gymnasiet och universitetet), deras intresse för kemi samt flipped teaching för universitetskurser i kemi. Hon är vice ordförande med ansvar för västra Europa i EuCheMS Division of Chemical Education, sitter i Kemilärarnas resurscentrums styrelse samt är NATDID-ambassadör med uppgift att nätverka med lärare och skolledare kring didaktisk forskning inom naturvetenskap och teknik. Inom ramen för utbildningsnämnden sitter Karolina med i Berzeliuskommittén och ansvarar för Lärarsamlingen vid Berzeliusdagarna. Kontakta Karolina om du har frågor och funderingar kring kemi i skolan och på lärarutbildningen.

Vivi-Ann är pensionerad universitetslektor och f.d. föreståndare för Kemilärarnas Resurscentrum (KRC) . Under femton år vid KRC har hon arbetat med att utveckla kurser och undervisningsmaterial för kemilärare på alla stadier. Hennes engagerade och dynamiska arbete har på olika sätt stimulerat, stötta och underlättat undervisningen för lärarna. Vivi-Anns specialintresse är kemididaktik och hon har varit verksam både på nationell och på internationell nivå. Hon fortsätter delvis sitt engagemang för skolans kemiundervisning genom att hålla kurser och skriva artiklar för lärare och barn.

Norén är biokemist och forskare på Stockholms universitet DBB. Har undervisat på många nivåer som universitetskurser i biokemi, lärarlyftskurser, orienteringskurser. I ca 10 års tid skapade AN ett laborativt samarbetsprogram i kemi mellan Sthlms gymnasieskolor och Stockholms universitet. Driver årligen sommarforskarskolor för 126 gymnasieelever. Aktiv inom kursutveckling och lärarfortbildning. Styrelseledamot i Vetenskapen hus Stockholm, ledamot i Nationalkommittén för kemi.