skip to Main Content

Oscar Carlsson-medaljen 2021 to Agneta Sjögren

Helena Grennberg delar ut Oscar Carlson-medaljen till Agneta Sjögren vid SCS2022

Grattis Agneta Sjögren som får Oscar Carlson-medaljen för 2021

Oscar Carlson-medaljen utdelas vart femte år till den svenske kemist som framför andra utmärkt sig genom initiativ eller arbete inom det kemiskt-vetenskapliga eller kemiskt-tekniska området. Även mångårigt och hängivet arbete till Svenska Kemistsamfundets fromma kan belönas med medaljen. Medaljen delades ut under Svenska Kemisamfundets konferens i Linköping 20-22 juli i Linköping 2022.

Nomineringen lyder “Agneta Sjögren tilldelas Oscar Carlson-medaljen för sitt mångåriga arbete för Svenska Kemisamfundet. Beslutet togs av Samfundets medaljnämnd vid ett möte som Agneta inte deltog i.
Agneta Sjögren är kristallograf och disputerade 1987. Efter några år på Försvarets Materielverk anställdes hon 1990 som generalsekreterare för Svenska Kemistsamfundet, som namnet då löd. Generalsekreteraren är navet kring vilket allting kretsar och Agneta har alltså suttit på den posten i över 30 år. Hon har därmed betytt oerhört mycket för Samfundet.
Generalsekreteraren, som tillika är kanslichef, har sitt finger med i det mesta som Samfundet är engagerat i: fortbildningsinsatser, Berzeliusdagarna och andra aktiviteter mot ungdomar, verksamheten i sektionerna, arbetet i Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne och det internationella arbetet. Under Agnetas tid har många nya sektioner bildats och det europeiska samarbetet har tagit fart. Samfundet har engagerat sig i paraplyorganisationen EuChemS och i flera internationella tidskrifter. Sedan länge har Kemisamfundet organiserat Analysdagarna och Organikerdagarna och det stora initiativet på senare år har varit de stora nationella mötena som samlar kemister från alla inriktningar. Agneta har varit spindeln i nätet i all denna verksamhet.
Under sina många år som generalsekreterare har Agneta skaffat sig ett enormt nätverk inom svensk kemi. Hon känner alla och alla känner till henne. Hennes insatser för svensk kemi i allmänhet och Svenska Kemisamfundet i synnerhet är enastående. Hon är en synnerligen värdig mottagare av 2021 års Oscar Carlson-medalj.”

Medaljnämnden tar in nominering och föreslår kandidater. Styrelsen beslutar vem som får medaljen.

Text: Agnes Rinaldo-Matthis