skip to Main Content

PCCP breddar sig

Information från PCCP. Bild: Royal Society of Chemistry

Tidskriften PCCP breddar sitt fokus från teoretisk och experimentell fysikalisk kemi, kemisk fysik och biofysisk kemi, till att även täcka datavetenskap, kvantdatorer och maskininlärning.

I tidskriften Physical Chemistry Chemical Physics, PCCP, ligger fokus på fysikalisk kemi, kemisk fysik och biofysisk kemi, från en teoretisk och experimentell synvinkel.

Nu breddas tidskriften så att även vetenskapliga manuskript inom datavetenskap, kvantdatorer och maskininlärning accepteras. Det innebär att innehållet nu täcker spektroskopi, dynamik, statistisk mekanik, termodynamik, elektrokemi, katalys, ytvetenskap, kvantmekanik, kvantdatorer och maskininlärning. Även forskning om polymerer, material, nanovetenskap, energi, ytor och kontaktytor och biofysisk kemi kan platsa i publikationen om den är innovativ och starkt kopplad till fysikalisk kemi eller kemisk fysik.

Med den breddade profilen har tidskriften även rekryterat ännu en Associate Editor inom maskininlärning och datavetenskap.

“Genom att bredda sitt fokus kommer PCCP nu att erbjuda ett hem för fysikalisk kemi, kemisk fysik och biofysisk kemi inom alla de fyra grundpelarna inom modern fysikalisk kemi som utgörs av praktiska experiment, teori, beräkningar och datavetenskap”, står det i ett utlåtande från PCCP.

PCCP ges ut av Royal Society of Chemistry. Tidskriften ägs av 19 organisationer, däribland Svenska Kemisamfundet.