skip to Main Content

Vi har här försökt samla kurser som är relevanta för doktorander i fysikalisk kemi. Motiveringen bakom initiativet är att öka samverkan mellan svenska universitet när det gäller högre utbildning. Vi hoppas att en ökad samverkan kan leda till högre kvalitet på doktorandutbildning, ett större nationellt nätverk för doktorander, och mer regelbunden periodicitet för kurser på avancerad nivå. Den här listan är förmodligen långt ifrån komplett, så tipsa oss gärna om ni ger en kurs som ej är med på listan. Om ni har någon fråga på en specifik kurs, var god kontakta kursansvarig.

D= Doktorand
M= Masters

 

Kurs Univ etc Examinator Nivå Periodicitet/Restriktion Litteratur Upplägg och examination
Physical Chemistry I-III KaU Jan van Stam D On demand McQuarrie o Simon, Physical Chemistry och Molecular Thermodynamics av samma författare Läskurs där de olika kapitlen diskuteras i grupp. Diskutionen utgör eximinationen tillsammans med uppgiftinlämning
Polymerers fysikaliska kemi KaU Jan van Stam M/D Årligen (Föreläsningarna är inspelade på svenska) Gnanou o Fontanille, Organic and Physical Chemistry of Polymers, Wiley Examination genom en mindre tentamen och genomförande av ett projekt som leder till en poster. Projektet kan med fördel vara en del av doktorandens egen forskning.
Ytors och kolloiders fysikaliska kemi KaU Jan van Stam M/D Årligen (Föreläsningarna är inspelade på svenska) Kronberg o Wall, Yt- och kolloidkemi, Studentlitteratur eller Berg, An Introduction to Interfaces and Colloids, World Scientific Examination genom en mindre tentamen och genomförande av ett projekt som leder till en poster. Projektet kan med fördel vara en del av doktorandens egen forskning.
Avancerad yt- och kolloidkemi KTH Eric Tyrode D
(15 HP)
Fysisk närvaro krävs Evans and Wennerström’s book The Colloidal Domain, Second Edition. (Wiley) Kursen utgörs av elva seminarier med föreläsningar och handledning som följs av ett examensseminarium. Kursen avslutas med ett obligatoriskt seminarium där varje student ska göra en kort presentation av en vetenskaplig publikation inom ämnesområdet
Elektrokemimetoder för korrosionsstudier KTH Jinshan Pan

 

D
(6 HP)
Fysisk närvaro krävs förmodligen Various books The course includes introduction lectures, lab practice with instruments and software, and seminars by the PhD students who have used the techniques, and thorough discussions of different techniques by the students.
Funktionella material och ytor, teori KTH Magnus Johnson

 

D
(5,5 HP)
Inte bestämt när kursen ska gå igen The overall aim of this course is to provide an overview of functional materials and surfaces. Primarily, the course deals with advanced materials and surfaces which have, or are expected to get, great industrial importance. In addition to an understanding of the material itself, a description of the synthesis or design of each material will be undertaken. Since the technology is fast evolving, the topics of interest may vary from year to year
Fysikaliska metoder i yt- och materialkarakterisering KTH Mark Rutland

 

D
(3 HP)
En mindre kostnad tas ut av för ej KTH studenter Watts, John F. and Wostenholme, John; An Introduction to Surface Analysis by XPS and AES, 2003 (Wiley

Goodhew, Peter J., Humphreys, F. J. and Beanland, R.; Electron Microscopy and Analysis, 2001 (Taylor and Francis)

 

Utskrifter från Powerpoint-presentationer samt videos inspelat på KTH. Kursen genomförs antingen som en intensiv 1 veckors kurs med 4-6 timmars föreläsningar per dag, eller kan med fördel fördelas över flera veckor med lägre undervisningstakt. Förutom hemuppgifter ska doktoranden skriva en rapport som sammanfattar användning av en viktig metod för materialkarakterisering, antingen från kursen eller som doktoranderna valt.
Molekylär termodynamik KTH Eric Tyrode D
(7,5 HP)
Fysisk närvaro krävs Ken A. Dill and Sarina Bromberg, Molecular Driving Forces, 2nd Edition Kursen behandlar grundläggande kunskaper i statistisk termodynamik för att förstå de krafter som påverkar molekyler och förutsäga deras kombinerade beteende i fysiska, kemiska och biologiska system.
Ytor kolloider och mjuka material KTH Magnus Johnson

 

Mark Rutland

 

Ej bestämt när den arrangeras igen The aim of the course is to provide a broad, fundamental basis in surface and colloid chemistry and its applications. An examination on the coursework (6 ECTS) will be performed after the course.  In addition there will be an individual essay on a subject of interest to the student worth 1.5 ECTS
Molecular spectroscopy – methods and applications LU Donatas Zigmantas M/D
(15 HP)
Bernard Valeur
Molecular Fluorescence: Principles and ApplicationsAdditional helping literature:
Atkins, P.W. & De Paula, J.
Physical ChemistryClaude Rulliere
Femtosecond Laser PulsesLakowicz
Principles if Fluorescence SpectroscopyParson, William W
Modern Optical Spectroscopy
The course runs full time during the second half of the spring semester. The course introduces a variety of optical spectroscopy tools and methods for studying molecules and materials.
Avancerad statistisk termodynamik och molekylsimulering LU Martin Trulsson D
(7,5 HP)
Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och självstudier. Kontinuerligt i kursen gång genomförs flera obligatoriska laborationer, vilka redovisas skriftligen. Examinationen baseras på skriftliga laborationsrapporter.
Yt- och kolloidkemi–fördjupningskurs

 

LU Emma Sparr M/D
(15 HP)
Föreläsningar samt obligatoriska datorövningar och laborationer. Examinationen baseras på muntlig tentamen samt på laborationer och datorövningar.
Statistisk termodynamik och molekylsimulering LU Martin Trulsson M/D
(6 HP)
Undervisningen består av föreläsningar och räkneövningar. Under kursens gång genomförs också obligatoriska inlämningsuppgifter. Kursen examineras med en skriftlig tentamen samt obligatoriska moment.
Molecular quantum mechanics

 

LU Valera Veryazov M/D
(7,5 HP)
Atkins P.W. and Friedman R.S.
Molecular Quantum Mechanics
5th ed. Oxford University Press 2011
Lectures (6 credits)

Computer exercises and project work (1.5 credits)

Biophysical Chemistry LU Kristofer Modig M/D
(7,5 HP)
Troligen fysisk närvaro Compendium
Applied optical spectroscopy

 

CTH Bo Albinsson M/D
(7,5 HP)
Modern Spectroscopy 3:e upplagan, J. Michael Hollas, John Wiley & Son Undervisningen består av föreläsningar, övningar, inlämningsuppgifter, skrivprojekt och ett obligatoriskt laborativt projekt med muntlig redovisning och skriftlig projektrapport. Skriftlig och/eller muntlig tentamen och godkänt laborationsprojekt.
Biophysical chemistry CTH Marcus Wilhelmsson M/D
(7,5 HP)
yearly Principles in Fluorescence Spectroscopy, Third Edition
Joseph R. Lakowicz; Springer, New York, 2006
+ some extra material
Elektronöverföringar i molekylära system CTH Maria Abrahamsson D
(7,5 HP)
~vart 3:e år Utdrag ut böcker och forskningsartiklar Kurs där vi läser bokkapitel och forskningslitteratur och diskuterar och presenterar innehåll. Aktivt deltagande är nödvändigt för godkänt på kursen.
Group theory for chemists and spectroscopists CTH Bengt Nordén D
(7,5 HP)
Ges bara vid tillräckligt stort intresse F.A. Cotton, Chemical Applications of Group Theory Can be studied also as a self-study course with a few introductory lectures and opportunities for consultation.
Laser Fundamentals for Chemists CTH Maria Abrahamsson D
(7,5 HP)
~vart 3:e år
Dynamic Electrochemistry CTH Maria Abrahamsson D
(7,5 HP)
~vart 3:e år
Quantum Chemical Methods in Chemical Physics

 

SU Markus Kowalewski

Och

Michael Odelius

D
(15 HP)
The aim of the course is to give a detailed understanding of molecular orbital theory with applications. During the course, basic and advanced methods in quantum chemistry are presented. An important part of the course is the practical computer exercises, in which you get hands-on experience with simple quantum chemical calculations, such as Hartree-Fock and density functional theory. Furthermore, you learn how to approach a chemical reaction from a quantum chemical perspective by determining potential minima, transition states, force constants, zero-point energy etc
Simulation Methods in Statistical Physics

 

SU Michael Odelius M/D
(7.5 HP)
Understanding Molecular simulation, Daan Frenkel and Berend Smit, Academic Press (2002) The course covers simulation methods in statistical physics applied to, amongst others classical fluids and spin systems. The course provides a theoretical basis as well as practical experience with application of molecular-dynamics and Monte-Carlo simulations.
Spin Physics: The experimental techniques LiU Yuttapoom Puttisong D
(6 HP)
This course aims to give an introduction for the experimental tools for studying spin physics in material science. The course explains basic principles and application of spin physics in both organic and inorganic semiconductors. Included here will be basic spin physics, analytical spin Hamiltonian analysis of spin-dependent phenomena and common experimental techniques for measuring spin and spin interaction
Photoelectron Spectroscopy and its applications: an introduction LiU Xianjie Liu D
(6 HP)
Practical Electrochemistry LiU Mikhail Vagin D
(4 HP)
Electrochemical Science and Technology. K.B. Oldham, J.C. Myland, A. Bond. Wiley 2012
Beräkningskemi för biologiska markromolekyler UU Lynn Kammerlin D
(10 HP)
Går höst Beräkningsmetoder för att studera biomolekylära system. Grundläggande kvantkemi, statistisk termodynamik, molekyldynamik och Monte Carlo-simuleringar för makromolekylära system, avancerade samplingsmetoder. Statistisk analys, beräkningsenzymologi, beräkningsläkemedelsdesign.
Halvledarelektrokemi – solceller och fotokatalys (Semiconductor Electrochemistry – Solar Cells and Photocatalysis) UU Malin Johansson

Håkan Rensmo

M/E (5HP) Årligen Artiklar. delar av böcker och föreläsningsanteckningar. Examination genom inlämningsuppgifter som löses för varje moment och ett projekt som redocisats muntligt och skriftligt (Projektet kan vara en del av doktorandens egen forskning.)