skip to Main Content

Planet lyfter med svenska bränsleceller

Zero Avia
Zero Avias plan är det största och hittills enda kommersiella plan som har flugit med vätgas som bränsle.
Zero Avia
Zero Avias flygplan är det största och hittills enda kommersiella plan som har flugit med vätgas som bränsle.

I slutet av september lyfte ett sexsitsigt vätgasplan från Cranfield university airport norr om London. Det är det största och hittills enda kommersiella plan som har flugit med vätgas som bränsle. Tidigare har några experimentflygplan flugit med vätgas och bränsleceller som kraftkälla.

Planet har byggts om för bränslecellsdrift av det brittiska bolaget Zero Avia. Bränslecellssystemet kommer från Powercell i Göteborg.

– Det är fantastiskt att ett plan byggt för kommersiell drift flyger med vätgas. Det visar vägen framåt. Kan du göra det kan du få ett fullständigt hållbart flyg. Använder du grön vätgas blir påverkan på miljön minimal, säger Mårten Wikforss, som är IR-ansvarig vid Powercell.

Flygningen pågick i åtta minuter. Under den tiden nådde planet en höjd av cirka 300 meter och kom upp i en hastighet på drygt 180 kilometer i timmen.

Powercell grundades 2008 som en avknoppning från Volvokoncernen. Nu är AB Volvo på väg in på vätgasområdet igen, tillsammans med Daimler. De två lastbilstillverkarna har startat ett gemensamt bolag för storskalig produktion av bränsleceller.

Text: Siv Engelmark

Texten är tagen från Kemisk Tidskrift nr 4 från år 2020. I nummer 1-2021, som utkommer i mars, kommer man att kunna läsa ännu mer om vätgas och bränsleceller.