skip to Main Content

Plastbrist skapar oro för pipettbrist

Foto: IKEM

I en artikel i Dagens Nyheter, DN, framkommer det att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, höll krismöte förra veckan med anledning av den plastbrist som nu råder i världen. Farhågan är bland annat att detta kan leda till brist på plastpipetter för laboratorietester. Det skulle i sin tur kunna påverka arbetet med covid-19-provtagning eller sätta käppar i hjulen om stora mängder livsmedel behöver analyseras.

I artikeln meddelar MSB att om det blir brist på plastpipetter så kommer hälso- och sjukvården självklart att prioriteras. De påpekar dock att även andra samhällsviktiga myndigheter har ett stort behov av dem. Några exempel är Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten, Nationellt forensiskt centrum och Rättsmedicinalverket.

– Det är inte så att till exempel viktiga polisutredningar blir lidande. Men sådant som inte är lika viktigt kommer att skjutas på framtiden, säger Brita Ramberg, operativ chef på MSB, i en kommentar till DN.

Med anledning av artikeln släppte IKEM (Innovations- och kemiindustrierna i Sverige) ett pressmeddelande där organisationen påpekar att den redan tidigare har kommunicerat hur bristen på plastråvara ställer till det för medlemsföretagen.

‒ Plast används ju inom alla möjliga områden i samhället. Vi på IKEM har en bra dialog med MSB och det är bra att myndigheten nu har uppmärksammar vilken viktig roll medicinsk plast spelar för sjukvården, säger Henrik Oxfall, ansvarig för plastbearbetningsfrågor på IKEM, i pressmeddelandet.

I DN-artikeln menar Brita Ramberg att läget förväntas bli bättre till hösten. Det hoppas även IKEM.

– Plastråvarubristen är något som ställer till det både för våra medlemsföretag, deras kunder och för samhället i stort. Vi hoppas dock att det kommer att bli mer normalt framåt hösten. Men eftersom det finns ett uppdämt behov så kan leveranstiderna ändå bli långa, säger Henrik Oxfall.

Text: Erika Lindbom Sierakowiak