skip to Main Content

Platserna för Jacob Berzelius kemiska verksamhet

Vetenskapsakademiens f.d. hus (Westmanska palatset) vid Drottninggatan Gårdsinteriör – Berzelius laboratorium i entresolvåningen.

I studentrummet i Uppsala tog Jacob Berzelius första egna kemiska laboratorium form.

“Han blev då inte beroende av det kemiska laboratoriet på universitetet utan han kunde när som helst göra sina filtreringar och använda den med sand fyllda stekpannan som sandkapell. Här kunde han destillera syrorna och vid ett försök med rökande salpetersyra kunde han fånga upp de bildade gaserna över vatten i flaskor.”

Läs mer i denna artikel (PDF) av Jan Trofast, Berzelius-Sällskapet: Platserna-for-Jacob-Berzelius-kemiska-verksamhet.pdf (kemisamfundet.se)