skip to Main Content

Polla Rouf får Anna Sundströms avhandlingspris

Foto: Polla Rouf av Magnus Johansson/Linköpings universitet

Polla Rouf som disputerade med avhandlingen ”Time-resolved CVD of group 13-Nitrides” vid Linköpings universitet tilldelas Anna Sundströms avhandlingspris för mest framstående avhandling inom sektionen för oorganisk kemi framlagd under 2021. Priset kommer delas ut i samband med Zoomposiet Inorganic Innovations den 25 oktober kl. 12.30-15.30. Läs mer här.