skip to Main Content

Premiär för Grön i Labbet med Berta Drake

Nu drar Grön i Labbet med Berta Drake igång. Kemiexperiment för för/grundskoleelever.

Berta Drake har en egen YouTube kanal där experiementen kommer att  publiceras, varannan tisdag.

24 september Upp & Ner
8 oktober Bubbelormar
22 oktober Mjölkfyrverkeri
5 november Drakslime
19 november Osynlig skrift
3 december Osynlig gas

Pressmeddelande:
Den 24 september är det premiär för Grön i labbet, en ny programserie om kemi är för barn i åldern 4-8 år. I varje avsnitt visar drakflickan Berta ett nytt kemiexperiment som är tillräckligt enkelt för att den som är ”grön i labbet” ändå ska kunna »följa-John-experimentera«.

– Jag fick idén när jag tittade på matlagningsprogram med cook along. Om det funkar på matlagning så borde det även funka på kemiexperiment. De är ju ganska lika – man ska hålla reda på ingredienserna och blanda, säger Anna Gunnarsson, pedagog på Navets science center som är den som kommit upp med programidén.

Tanken är att barn ute på förskolor och skolor själva kunna experimentera samtidigt som de tittar på programmet, de ska »följa-John-experimentera«. Grön i labbet har spelats in på Navets Science center i samarbete med IKEM, Innovations- och kemiindustrierna. Medverkar gör Anna Gunnarsson, handdockan Berta och barnen Elicia och Lirjon.

– Jag gillade idén direkt när Anna presenterade den för oss. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för våra medlemsföretag och ska man skapa intresse för kemi och andra naturvetenskapliga ämnen så är experiment en bra väg. Alla gillar att experimentera, säger Ulla Nyman, chef opinionsbildning på IKEM.

Med start 24 september publiceras ett nytt avsnitt av Grön i labbet på Youtube varannan vecka. För att pedagogerna ska kunna förbereda sig och skaffa ingredienserna till nästa avsnitts experiment publiceras en instruktionsfilm en vecka före varje program.

– Allt som behövs för att genom föra experimenten är lätt att få tag på och ofarligt, det gillar pedagogerna. Det gör inget om det kommer på golvet eller på kläderna. Och handdockan fungerar jättebra för små barn. Därför har Berta en central roll i programmet, berättar Anna Gunnarsson.

Information om vad som händer och om kemin bakom experimenten publiceras även på IKEM:s och Navets webbsidor.

– På Navet använder de berättelser och konst för att göra upplevelsen av naturvetenskap och teknik mer lustfylld, det är fantastiskt. Sen tycker jag att det viktigt att man som pedagog även kan ta det ett steg längre, förklara lite vad som händer, annars är det lätt att experimenten bara är roliga för stunden och inte skapar bestående nyfikenhet, säger Ulla Nyman.

Fakta om Grön i labbet

Grön i labbet är ett samarbetsprojekt mellan Navet Science center och IKEM – Innovations- och kemiindustrierna. Alla experiment är testade av de barngrupper som besöker Navet. Drakflickan Berta är redan en välkänd figur ute på många förskolor. Många pedagoger använder handdockan och de två kombinerade sago- och experimentböckerna om Berta. Den första boken kom ut år 2008.

För mer information kontakta:
Ulla Nyman, chef opinonsbildning, IKEM, tel 070-595 81 48, e-post ulla.nyman@ikem.se.
Anna Gunnarsson, Science centerpedagog, Navet, tel 073-156 33 71, e-post anna.gunnarsson@navet.com.