skip to Main Content

Renewcell skalar upp återvinningen

textil
Renewcell kan i den nya fabriken återvinna cellulosa ur textil med minst 90 procent bomull. Foto: Alexander Donka

Kan återvinna 60 000 ton textil per år i den nya fabriken i Ortviken.

Renewcell grundades 2012 baserat på en metod för att återvinna textilier. Sedan tre år tillbaka utvecklas processen i en mindre anläggning i Kristinehamn. Nu ska produktionen skalas upp. Företaget bygger en fullskalig produktionsanläggning i Ortviken utanför Sundsvall, i SCA:s gamla pappersbruk. Redan år 2022 ska produktionen av återvunnen cellulosa vara i gång.

– Det är en ambitiös tidplan men vi har stora fördelar av att vi bygger i en existerande anläggning med liknande massaprocesser där den infrastruktur som vi behöver redan finns på plats, säger Harald Cavalli-Björkman, som är marknadschef i Renewcell.

Bakom återvinningstekniken finns kemiforskare vid KTH, som har utvecklat den kemiska processen. Processen har sedan vidareutvecklats i bolagets demonstrationsanläggning i Kristinehamn, där så kallad dissolvingmassa av återvunnen textil också har tillverkats i liten industriell skala.

– Vi kan tillverka upp till 4 500 ton per år där men gör inte det, eftersom det är en anläggning där vi testar nya råvaror, utvecklar processen och optimerar produktkvaliteten. Men produktionen ska öka även där. Vi ska gå från produktion i enskift till tvåskift och håller precis på att rekrytera operatörer till ett skift till.

I processen sönderdelas cellulosan kemiskt, separeras från andra ämnen, torkas och pressas till ark av dissolvingmassa. Arken skeppas sedan till andra länder där de vidareförädlas till viskos. Råvaran är insamlat textilavfall och spill från textilproduktion av bomull. I dag klarar processen textil som består av nästan ren, 98 procent, bomull.

I den nya fabriken kommer de att kunna återvinna fibrer från något mer blandad råvara, som består av 90 procent bomull.

– Vi kan ta emot 60 000 ton textil för kemisk återvinning. Det motsvarar ungefär hälften av Sveriges årliga konsumtion av textil.

Omkring hundra operatörer kommer att anställas.

– Efterfrågan på cellulosan är enorm. Det är därför vi behöver skala upp. Klädbranschen jobbar för att minska sitt avtryck på miljön och vill öka andelen återvunnet. Det kan vi hjälpa till med. Hundratals varumärken har tagit kontakt med oss och vill använda vårt material, säger Harald Cavalli-Björkman.

Text: Siv Engelmark