skip to Main Content

Så får enzymet nya egenskaper

Forskarna modifierade ett enzym från en antarktisk bakterie. Foto: spalla67, Pixabay.

Forskare i Uppsala har utifrån datorberäkningar förutsett vilka mutationer som behöver göras.

Datorbaserad enzymdesign är ett snabbt växande område. Antalet publikationer inom forskningsområdet har på senare år mångdubblats. Målet är att med hjälp av datorberäkningar skapa enzymer med nya egenskaper.

– Det kan till exempel handla om att skapa nya enzymer som katalyserar kemiska reaktioner som inte finns i naturen, eller att ändra deras egenskaper så att de bättre klarar av värme, kyla, högt tryck, ökad salthalt och så vidare, säger Johan Åqvist, som är professor i teoretisk kemi vid Uppsala universitet.

Hans egen grupp kunde nyligen för första gången visa hur de, med hjälp av stora datorberäkningar av den kemiska reaktion som ett enzym katalyserar, lyckats förutsäga hur de kan höja den temperatur där det enzymet fungerar bäst.

– Våra beräkningar kunde förutse vilka mutationer vi skulle göra och vilken effekt de skulle ha.

Arbetet – som har redovisats i en artikel i tidskriften Science advances – har gjorts i samarbete med forskare vid Universitetet i Tromsø. Som utgångspunkt användes ett enzym från en antarktisk bakterie som fungerar bäst i låga temperaturer.

Här tog det tyvärr slut… Hela den här artikeln kan läsas i Kemisk Tidskrift nr 3 2023 (om du är medlem och behöver lösenordet till PDF-versionen av tidningen som du finner via länken, mejla Kemisamfundet på info@kemisamfundet.se)

Kemisk Tidskrift skickas ut till medlemmar i Svenska Kemisamfundet.

Läs mer om medlemskapet här: Medlemskap – Svenska Kemisamfundet

Text: Siv Engelmark.