skip to Main Content

Så kommer EU:s kemikaliestrategi påverka branschen

Bild: Elionas2, Pixabay

Den 14 oktober 2020 lanserade Europeiska kommissionen en ny kemikaliestrategi för hållbarhet och en giftfri miljö. Förra veckan publicerade den europeiska branschorganisationen European Chemicals Industry Council, Cefic, en rapport om hur branschen kommer att påverkas av den nya föreslagna kemikalielagstiftningen rent ekonomiskt.

Rapporten har tagits fram av det oberoende ekonomiska konsultföretaget Ricardo Energy & Environment och drygt 100 europeiska kemiföretag har bidragit med underlag till den. Flera av dessa företag har verksamhet i Sverige.

Analysen visar att den nya kemikalielagstiftningen ”med stor sannolikhet” kommer att påverka hela 28 procent av branschens omsättning. Av dessa tror man att ungefär en tredjedel av ämnena kan ersättas eller omformuleras, två procent kommer att omfattas av undantag och reglerna kommer att bli strängare för sex procent.

− Kvar blir 12 % i omsättningstapp om vi inte gör något. Grovt räknat skulle det innebära ett omsättningstapp på 38 miljarder för Sverige år 2040, eller 7 000 arbetstillfällen, säger Kristina Neimert Carne, sakkunnig kemikaliefrågor och transport av farligt gods på branschorganisationen IKEM, i ett pressmeddelande.

Rapporten beställdes av Cefic för att ge ytterligare underlag till Europeiska kommissionens konsekvensanalyser av förordningen om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar CLP och REACH, vilket är centrala delar av EU:s kemikalielagstiftning.

I rapporten föreslås att kemikaliestrategin måste breddas till att även bli en tillväxtstrategi.

− Vi vill uppmärksamma svenska politiker på att kemikaliestrategin måste bli en tillväxtstrategi som gynnar Sverige. Det handlar inte bara om kemiindustrin, utan även om de industrier som är beroende av kemiindustrins produkter för sin produktion.

− Om vi inte implementerar kemikaliestrategin som en tillväxtstrategi så riskerar vi att sätta käppar i hjulen för de här viktiga industrierna och för den omställning som vi måste göra för att klara klimatutmaningen.

Ta del av Cefics rapport här: Economic-Analysis-of-the-Impacts-of-the-Chemicals-Strategy-for-Sustainability-Phase-1.pdf (cefic.org)

Läs EU:s nya kemikaliestrategi här: Chemicals strategy (europa.eu)