skip to Main Content

Så vill LKAB utvinna ämnen ur gruvavfall

Apatitkoncentrat från LKAB:s pilotanläggning. Foto: Fredric Alm/LKAB

Nya siffror visar: Kan löna sig för fosfor och jordartsmetaller.

Apatit är ett fosfatmineral som förekommer i järnmalm. Ofta finns den – som i LKAB:s gruvor i Kiruna och Malmberget – tillsammans med sällsynta jordartsmetaller. När järnmalmen bryts och förädlas hamnar apatiten i den anrikningssand som bildas.

Nu planerar LKAB att utvinna fosfor och jordartsmetaller ur anrikningssanden. I mars presenterade företaget siffror som tyder på att det kan löna sig. Halterna av fosfor är visserligen låga – i Malmberget utgör de 0,6 procent och i Kiruna 0,25 procent av mineraltillgångarna – men de totala volymerna är stora. Gruvorna innehåller mer än 2 300 miljoner ton fosformineral.

– Utan primärproduktion av järnmalm skulle man inte bryta det, men så länge vi bedriver järnmalmsproduktion finns möjlighet att utvinna fosfor, säger David Högnelid, strategi- och kommunikationschef för affärsområdet specialprodukter inom LKAB.

De sällsynta jordartsmetallerna finns i olika halter i anrikningssanden.

– Tidigare analyser visar särskilt intressanta halter av neodym, praseodym och dysprosium.

Jordartsmetallerna är viktiga i den gröna omställningen och används i till exempel permanentmagneter i elbilar och vindkraftsturbiner.

Fosfor är ett näringsämne som behövs för att tillverka gödsel. LKAB gör just nu en förstudie som beräknas bli klar senare i år. Pilotförsök att med flotation rena fram apatiten ur anrikningssanden har fungerat bra. Nu utvecklar man resten av processen.

Apatitkoncentratet späds med saltsyra och man får en lösning med bland annat fosforsyra. När pH ändras faller jordartsmetallerna ut och hamnar i en fast rest. Den måste sedan vidarebehandlas för att separera metallerna. I dag läggs anrikningssanden på dammar, där den samlats sedan 1960-talet.

– Vi ska i ett första steg hantera flöden som uppkommer i processen, men i en expansionsfas kommer vi att kunna använda avfall som redan är i dammarna, säger David Högnelid.

Företagets plan är att bygga nya apatitverk i anslutning till järnmalmsbrytningen i Malmberget och Kiruna för att ta fram apatitkoncentrat. Det ska sedan förädlas vidare i en planerad industripark nära hamnen i Luleå eller Skellefteå. Produktionen ska vara i full gång 2027.

Text: Siv Engelmark. Artikeln kommer ursprungligen från Kemisk Tidskrift nummer 2-2021. Läs mer om Kemisk Tidskrift och ta del av de senaste numren här.