skip to Main Content

Nationella samarbeten

Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten är en år 1778 grundad svensk ideell förening, som numera har som syfte att verka för ökad kunskap om  läkemedel. Medlemmar är apotekare, receptarier och andra som är intresserade av läkemedelsfrågor.

IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

IKEM företräder svenska och utlandsägda företag med gemensam vision för hållbar tillväxt: att utveckla industriella lösningar till de globala samhällsutmaningarna.

Kungl. Vetenskapsakademien

Kungl. Vetenskapsakademien stiftades år 1739 och är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.