skip to Main Content

SARS-CoV-2-virusets närmaste släkting hittad hos fladdermöss

En dvärghästskonäsa flyger ut ur en grotta. Av F. C. Robiller / naturlichter.de - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons

Vid en undersökning av urin, saliv och avföring från 645 fladdermöss tillhörande familjen hästskonäsor (Rhinolophidae), som infångats kring olika kalkstensgrottor i norra Laos, kunde forskare hitta tre olika virus som var mer än 95 procent identiska med SARS-CoV-2, som ligger bakom den pågående covid-19-pandemin. De var mer lika SARS-CoV-2 än alla andra kända virus i den så kallade receptor binding-domänen (RBD) – som gör att viruset kan binda till värdcellerna.

Ett av de tre virusen, BANAL-52, är det som är mest likt SARS-CoV-2 av alla hittills identifierade virus. Det var hela 96,8 procent identiskt med pandemiviruset. Innan dess var ledaren RaTG13, som hittades hos samma typ av fladdermus år 2013.

Upptäckten gjordes av forskare från Pasteurinstitutet i Frankrike samt från University of Laos. Fynden finns rapporterade i en artikel som ännu inte har granskats genom en så kallad peer review-process men som finns tillgänglig på preprintservern Research Square.

Det faktum att virusformer som är väldigt lika SARS-CoV-2 kan hittas i naturen ger stöd till hypotesen om att viruset kom till människan från djurvärlden och att det således inte härstammar från något labb, som vissa teorier påstår.