skip to Main Content

Sektionen för organisk kemi inför avhandlingspris

Beskuren målning av D. Tågtström. Kemiska Institutionen, Uppsala universitet

Sektionen för organisk kemi kommer framledes att vartannat år dela ut ett pris till den mest framstående doktorsavhandlingen i organisk kemi som lagts fram vid ett svenskt lärosäte. Det är tänkt att priset första gången ska delas ut i samband med det nationella kemimötet i Linköping 2022, SCS2022.

Kriterier för att få priset
Fokus kommer främst läggas på doktorandens bidrag till avhandlingen. Särskild vikt kommer att läggas på en välskriven ramberättelse där avhandlingens innehåll sätts i ett bredare perspektiv samt doktorandens förmåga att driva arbetet framåt. Hänsyn kommer att tas till forskningsområdet vid bedömning av antalet publicerade artiklar, eftersom vissa områden kräver mer insatser för att få fram resultat än andra områden. Mindre vikt kommer läggas vid ”impact factor” eftersom doktorander ofta har begränsad möjlighet att välja forskningstema.

Till formuläret:

Den som vill läsa mer om Ludwig Ramberg hittar det hos Riksarkivet skrivet av Anders Lundgren.