skip to Main Content

Sektionen för teoretisk kemi har utsett 2017 års mottagare av:

Björn Roospriset

Björn Roospriset delas ut vart tredje år till en mottagare som ska ha uppvisat excellens inom utveckling och/eller tillämpning av metoder som faller inom Sektionens verksamhetsområden

*2017 års Björn Roospristagare med följande motivering:

Gunnar Karlström tilldelas 2017 års Björn Roos Award för sina bidrag inom områdena intermolekylära växelverkningar och fasjämvikter. Han förespråkade tidigt vikten av
polariserbara kraftfält för att beskriva molekylära egenskaper i lösning. vilket idag är en standard inom beräkningskemi under namnet quantum mechanics/molecular mechanics (QM/MM) eller polarisable embedding (PE). Av stor teknisk betydelse för denna typ av beräkningar återfinns en metod baserad på Karlströms arbeten för att definiera lokala molekylära egenskaper. Denna metod går under namnet LoProp och per idag finns denna metod implementerad i någon form i de flesta kvantkemiska programpaket vilket inneburit ett stort steg i noggrannhet jämfört med dielektriska kontinuummodeller.

Inga Fischer-Hjalmars Award

Till minne av Sveriges första kvinnliga teoretiska kemist, Inga Fischer-Hjalmars, delar Sektionen för teoretisk kemi
årligen ut ett pris i hennes namn för den mest framstående avhandlingen inom ämnesområdet teoretisk kemi som
lagts fram under året.

*2017 års Inga Fischer-Hjalmerspristagare med följande motivering:

Fei Xie, Lunds universitet, tilldelas Inga Fischer-Hjalmars pris för bästa doktorsavhandling inom teoretisk kemi framlagd under 2016. Fei har skrivit en gedigen avhandling i teoretisk- och experimentell fysikalisk kemi. Avhandlingen består av sju artiklar, samtliga med doktoranden som huvudförfattare, och en detaljerad introduktion. Hon har använt sig av teori på olika nivåer och delvis implementerat detta i datorprogram, men även själv utfört experiment på olika anläggningar, för att testa beräkningarnas resultat, vilket är berömvärt. Allt sammantaget är Fei Xie en värdig mottagare av Inga Fischer-Hjalmars-priset.

Båda prisen kommer att delas ut under Sektionens symposium Bridging Gaps den 16-18 augusti i Göteborg.