skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Analytiska sektionen

Analytiska sektionen har som uppgift att ansvara för kursverksamhet och föredragsverksamhet inom analytisk kemi, att utgöra en knutpunkt för analytiska kemister inom landet samt vid behov företa utredningar som tillhör den analytiska kemin och dess tillämpningar.

Analytiska sektionen är Kemisamfundets äldsta sektion, bildades redan 1924. Sektionen arrangerar vartannat år Analysdagarna, tidigare Kemistdagarna i analytisk kemi.

I samband med 200-årsjubileet av att Torbern Bergman blev professor i Uppsala instiftade Sektionen 1967 Torbern Bergman-medaljen för att hedra hans betydelse för den analytiska kemins utveckling i Sverige och internationellt.

Aktuellt


Analytisk kemi – Enkät
Styrelsen har sammanställt en kort undersökning om nuvarande tillstånd för analytisk kemi i Sverige 2019. Vi hoppas verkligen och önskar att du ägnar några minuter åt att fylla i enkäten. Eftersom undersökningen är väldigt kort uppmanar vi dig att använd de öppna fälten för ytterligare kommentarer och förslag. Tack!
Till enkäten på svenska »
To survey in English »


EURACHEM WORKSHOP – 20-21 May 2019
“Validation of targeted and non – targeted methods of analysis”
Tartu, Estonia

Leaflet

Information

Ordföranden:
Charlotta Turner Lunds universitet, Kemiska institutionen  (t.o.m. 2021)
Jonas Bergquist Uppsala universitet, Analytisk kemi  (t.o.m. 2020)

Ledamöter:
Fredrik Aldaeus Innventia  (t.o.m. 2021)
Eva Dyremark AstraZeneca  (t.o.m. 2020)
Åsa Emmer  Kungliga tekniska högskolan, Analytisk kemi  (t.o.m. 2021)
Ingrid Ericson Jogsten Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik  (t.o.m. 2020)
Andrew Ewing Göteborgs universitet, Institutionen för kemi  (t.o.m. 2020)
Jerker Fick  Umeå universitet, Kemiska institutionen  (t.o.m. 2020)
Lo Gorton Lunds universitet, Kemiska institutionen  (t.o.m. 2021)
Inger Jansson Nouryon AB  (t.o.m. 2020)
Gunnar Thorsén IVL Svenska Miljöinstitutet  (t.o.m. 2020)
Revisor:
Gunnar C Hansson Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin  (t.o.m. 2020)
Valnämnd:
Erik Pettersson-Thyboll AkzoNobel AB  (t.o.m. 2020)
Douglas Westerlund Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi  (t.o.m. 2020)

Analytiska sektionens stadgar hittar du här.

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.