skip to Main Content

Analytiska sektionen

Analytiska sektionen har som uppgift att ansvara för kursverksamhet och föredragsverksamhet inom analytisk kemi, att utgöra en knutpunkt för analytiska kemister inom landet samt vid behov företa utredningar som tillhör den analytiska kemin och dess tillämpningar.

Analytiska sektionen är Kemisamfundets äldsta sektion, bildades redan 1924. Sektionen arrangerar vartannat år Analysdagarna, tidigare Kemistdagarna i analytisk kemi.

I samband med 200-årsjubileet av att Torbern Bergman blev professor i Uppsala instiftade Sektionen 1967 Torbern Bergman-medaljen för att hedra hans betydelse för den analytiska kemins utveckling i Sverige och internationellt.

Aktuellt


Nominera till Torbern Bergman-medaljen 2020
För första gången någonsin har allmänheten möjlighet att nominera en analytisk kemist till den prestigefyllda  medaljen. Deadline för nominering är 30 september 2019. Till nomineringsformuläret»


EURACHEM WORKSHOP – 20-21 May 2019
“Validation of targeted and non – targeted methods of analysis”
Tartu, Estonia

Leaflet

Information

Ordföranden:
Charlotta Turner Lunds universitet, Kemiska institutionen  (t.o.m. 2021)
Jonas Bergquist Uppsala universitet, Analytisk kemi  (t.o.m. 2020)

Ledamöter:
Fredrik Aldaeus Innventia  (t.o.m. 2021)
Eva Dyremark AstraZeneca  (t.o.m. 2020)
Åsa Emmer  Kungliga tekniska högskolan, Analytisk kemi  (t.o.m. 2021)
Ingrid Ericson Jogsten Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik  (t.o.m. 2020)
Andrew Ewing Göteborgs universitet, Institutionen för kemi  (t.o.m. 2020)
Jerker Fick  Umeå universitet, Kemiska institutionen  (t.o.m. 2020)
Lo Gorton Lunds universitet, Kemiska institutionen  (t.o.m. 2021)
Inger Jansson Nouryon AB  (t.o.m. 2020)
Gunnar Thorsén IVL Svenska Miljöinstitutet  (t.o.m. 2020)
Revisor:
Gunnar C Hansson Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin  (t.o.m. 2020)
Valnämnd:
Erik Pettersson-Thyboll AkzoNobel AB  (t.o.m. 2020)
Douglas Westerlund Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi  (t.o.m. 2020)

Analytiska sektionens stadgar hittar du här.

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.