skip to Main Content

Analytiska sektionen

Analytiska sektionen har som uppgift att ansvara för kursverksamhet och föredragsverksamhet inom analytisk kemi, att utgöra en knutpunkt för analytiska kemister inom landet samt vid behov företa utredningar som tillhör den analytiska kemin och dess tillämpningar.

Analytiska sektionen är Kemisamfundets äldsta sektion, bildades redan 1924. Sektionen arrangerar vartannat år Analysdagarna, tidigare Kemistdagarna i analytisk kemi.

I samband med 200-årsjubileet av att Torbern Bergman blev professor i Uppsala instiftade Sektionen 1967 Torbern Bergman-medaljen för att hedra hans betydelse för den analytiska kemins utveckling i Sverige och internationellt.

Aktuellt

Summary and follow up on the current situation and future of analytical chemistry in Sweden

More:

 

The future of basic research in analytical chemistry

Minutes:

Future of analytical chemistry: Follow-up survey

As a follow-up to the survey “Future of analytical chemistry” which was sent out in June 2019, we are now following up with a few in-depth questions. With this survey we wish to create an image of the state of analytical chemistry in Sweden in both academia and industry, and gain knowledge about which groups of members we have in the Division of Analytical Chemistry. Read more»

Information

Ordföranden:
Charlotta Turner Lunds universitet, Kemiska institutionen  (t.o.m. 2021)
Jonas Bergquist Uppsala universitet, Analytisk kemi  (t.o.m. 2022)

Ledamöter:
Åsa Emmer  Kungliga tekniska högskolan, Analytisk kemi  (t.o.m. 2021)
Ingrid Ericson Jogsten Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik  (t.o.m. 2022)
Andrew Ewing Göteborgs universitet, Institutionen för kemi  (t.o.m. 2022)
Jerker Fick  Umeå universitet, Kemiska institutionen  (t.o.m. 2022)
Anne Farbrot Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin, Göteborg
Lo Gorton Lunds universitet, Kemiska institutionen  (t.o.m. 2021)
Mikael Hedeland Uppsala universitet
Anneli Kruve Stockholms universitet

Revisor:
Gunnar C Hansson Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin  (t.o.m. 2020)

Valnämnd:

Erik Pettersson-Thyboll AkzoNobel AB  (t.o.m. 2021)
Douglas Westerlund Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi  (t.o.m. 2021)

Analytiska sektionens stadgar hittar du här.

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.