skip to Main Content

Analytisk kemi

Analysdagarna

23:e Analysdagarna 2016
arrangerades i Umeå 14-17 juni i samarbete med de 25:e Organikerdagarna
Program (pdf)

22:a Analysdagarna 2014
arrangerades 9-11 juni på Djurönäset, Stockholm
Program (pdf)

21:a Analysdagarna 2012
arrangerades den 11-13 juni i Uppsala
Program (pdf)

20:e Analysdagarna 2010
arrangerades den 14-16 juni i Uppsala

19:e Analysdagarna 2008
arrangerades den 16-18 juni i Göteborg

18:e Analysdagarna 2006
arrangerades den 12-15 juni i Göteborg

17:e Analysdagarna 2003
arrangerades den 10-13 juni i Göteborg