skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Kemometri

Aktuellt

Kallelse till Årsmöte 17 maj 2018

Tid: Torsdagen den 17 maj kl. 14.00
Plats: via Skype, alt. telefon*

Årsmötesförhandlingar
1.   Mötets öppnande och dess behöriga utlysande
2.   Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson
3.   Styrelsens berättelse med balans- och resultaträkningar
4.   Revisionsberättelsen
5.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen
6.   Val av styrelseledamöter
7.   Avgift för verksamhetsåret 2019
8.   Val av valnämnd
9.   Val av representant och suppleant till Kemisamfundets fullmäktige
10. Teckningsrätt för plusgiro och bank
11.  Förslag till stadgeändring >>
12. Övriga frågor

Välkomna!
Styrelsen

* Skype länk och telefonnummer
………………………………………………………………………………………………………………………..

-> Join Skype Meeting

Trouble Joining? Try Skype Web App

Join by phone +46313567011, access code: 9759616

Conference ID: 9759616 (same as access code above)