skip to Main Content

Sektionen för miljökemi

Sektionen har till uppgift att främja intresset för och sprida kunskap om kemiska miljöfrågor samt deras etik och ekonomi. I begreppet kemiska miljöfrågor innefattas ekosystemet samt arbetsmiljö och säkerhet. Sektionen skall utgöra ett föreningsband mellan kemister som är intresserade av miljö- och säkerhetsfrågor, utreda frågor om möjligheter och konsekvenser inom detta område samt föreslå åtgärder att befrämja en god miljö och hälsa.

Temadagar
Sektionen arrangerar årligen en temadag med ett aktuellt ämne för sina medlemmar och andra intresserade.
På grund av coronapandemin är temadagen 2020 uppskjuten till 2021.
Arkiv för temadagar »

Ordförande

Aktuellt

Årsmöte
28 maj 2020 kl. 14-15, kommer på grund av coronapandemin att hållas via webben. Läs mer.

Information

Ordförande:
Patrik Andersson Umeå universitet (t.o.m. årsmötet 2021)

Vice ordförande:
Karin Norström Naturvårdsverket (t.o.m. årsmötet 2022)

Ledamöter:
Jörgen Magnér Kemikalieinspektionen (t.o.m. årsmötet 2021)
Åsa Gustafsson FOI (t.o.m. årsmötet 2022)
Jana Weiss Stockholms universitet (t.o.m. årsmötet 2022)

Suppleanter:
Kea Nordenfalk NCC (t.o.m. årsmötet 2022)
Tuulia Hyötyläinen Örebro universitet (t.o.m. årsmötet 2021)

Revisor:
Johan Lindberg RISE (t.o.m. årsmötet 2022)

Valnämnd:
Vakant

Sektionens stadgar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.