skip to Main Content

Sektionen för miljökemi

Sektionen har till uppgift att främja intresset för och sprida kunskap om kemiska miljöfrågor samt deras etik och ekonomi. I begreppet kemiska miljöfrågor innefattas ekosystemet samt arbetsmiljö och säkerhet. Sektionen skall utgöra ett föreningsband mellan kemister som är intresserade av miljö- och säkerhetsfrågor, utreda frågor om möjligheter och konsekvenser inom detta område samt föreslå åtgärder att befrämja en god miljö och hälsa.

Temadagar
Sektionen arrangerar årligen en temadag med ett aktuellt ämne för sina medlemmar och andra intresserade.

Arkiv för temadagar »

Ordförande

Aktuellt

Fotograf: Jana Weiss, Stockholms universitet

Temadag 2021 i miljökemi riktad mot studenter och yngre forskare

Environmental chemistry perspectives on future challenges in the environmental sector

Chemicals are everywhere in our society; they sustain our quality of life but can be harmful to the environment and human health. The in-depth knowledge and understanding in the field of environmental chemistry is therefore required in a wide range of professions.

How can environmental chemists make a difference? And where are environmental chemists active today? Welcome to a workshop discussing the role of environmental chemists on a broad perspective, and challenges with chemicals in our society.

Link: https://umu.zoom.us/j/68719164402?pwd=UXZuRTE5N1VsVDh3bEE5V2xzdWdnUT09
Meeting ID: 687 1916 4402
Passcode: 597439

When? 16 April 2021, 09:00-11:00

Language? English

Speakers and program:

Årsmöte
Fredagen den 16 april kl. 11:00 håller Sektionen för miljökemi årsmöte. Läs mer:
Join Zoom Meeting
https://umu.zoom.us/j/68719164402?pwd=UXZuRTE5N1VsVDh3bEE5V2xzdWdnUT09

Information

Ordförande:
Jörgen Magnér Kemikalieinspektionen (t.o.m. årsmötet 2023)

Vice ordförande:
Karin Norström Naturvårdsverket (t.o.m. årsmötet 2022)

Ledamöter:
Åsa Gustafsson FOI (t.o.m. årsmötet 2022)
Tuulia Hyötyläinen Örebro universitet (t.o.m. årsmötet 2023)

Jana Weiss Stockholms universitet (t.o.m. årsmötet 2022)

Suppleanter:
Patrik Andersson Umeå universitet (t.o.m. årsmötet 2023)
Kea Nordenfalk NCC (t.o.m. årsmötet 2022)

Revisor:
Vakant

Valnämnd:
Vakant

Sektionens stadgar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.