skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Sektionen för miljökemi

Sektionen har till uppgift att främja intresset för och sprida kunskap om kemiska miljöfrågor samt deras etik och ekonomi. I begreppet kemiska miljöfrågor innefattas ekosystemet samt arbetsmiljö och säkerhet. Sektionen skall utgöra ett föreningsband mellan kemister som är intresserade av miljö- och säkerhetsfrågor, utreda frågor om möjligheter och konsekvenser inom detta område samt föreslå åtgärder att befrämja en god miljö och hälsa.

Sektionen arrangerar årligen en temadag med ett aktuellt ämne för sina medlemmar och andra intresserade.
Arkiv för temadagar »

Ordförande

Aktuellt

SCS 2018

The National Meeting of the Swedish Chemical Society SCS 2018 is a new institution and will be gathering all its member divisions. We expect upwards of 500 participants, and the vision is to bring together all the key people from across Swedish chemistry academia and industry under a shared umbrella. Läs mer»

Environment and human health

In our everday life we are exposed to a number of chemical substances via the surrounding environment. This session deals with how we can assess the exposure and effects of chemicals in humans. Covered topics could be e.g.

  • Analysis of biomarkers of effect or exposure in biological samples (blood, urine, hair etc.)
  • Analysis/occurrence of chemicals in the surrounding environment (air, water, soil, food, consumer products) in order to assess human exposure and risk
  • Toxicological studies related to human health
  • Risk assessment of chemicals

Information

Ordförande:
Kea Nordenfalk NCC

Vice ordförande:
Patrik Andersson Umeå universitet

Ledamöter:
Jörgen Magnér IVL Svenska Miljöinstitutet
Karin Norström Naturvårdsverket
Jana Weiss Stockholms universitet

Suppleanter:
Åsa Gustafsson Swetox
Tuulia Hyötyläinen Örebro universitet
Revisor:
Johan Lindberg Swetox
Valnämnd:
Åke Bergman Swetox
Eva Broström-Lundén IVL

Sektionens stadgar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.