skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Sektionen för miljökemi

Sektionen har till uppgift att främja intresset för och sprida kunskap om kemiska miljöfrågor samt deras etik och ekonomi. I begreppet kemiska miljöfrågor innefattas ekosystemet samt arbetsmiljö och säkerhet. Sektionen skall utgöra ett föreningsband mellan kemister som är intresserade av miljö- och säkerhetsfrågor, utreda frågor om möjligheter och konsekvenser inom detta område samt föreslå åtgärder att befrämja en god miljö och hälsa.

Sektionen arrangerar årligen en temadag med ett aktuellt ämne för sina medlemmar och andra intresserade.

Ordförande

Aktuellt

Årsmöte

I anslutning till temadagen Kemikalier i vår vardag håller Sektionen för miljökemi sitt årsmöte den 18 april kl. 15:45 i Gardaulan, Folkhälsomyndigheten, Nobels väg 18, Solna.

Temadag: Kemikalier i vår vardag  – om barn och vuxnas exponering i inomhusmiljön

Välkommen den 18 april till en heldag med temat ”Kemikalier i vår vardag – om barns och vuxnas exponering i inomhusmiljön”. Inbjudna talare från forskningsinstitutioner, myndigheter och näringsliv kommer att belysa kemikalier och dammets olika skepnader i vår vardag. Under dagen ges även möjlighet till öppna gemensamma diskussioner. Temadagen arrangeras av Sektionen för miljökemi i samarbete med Folkhälsomyndigheten. Läs mer»

Arkiv för tidigare temadagar

SCS 2018

The National Meeting of the Swedish Chemical Society SCS 2018 is a new institution and will be gathering all its member divisions. We expect upwards of 500 participants, and the vision is to bring together all the key people from across Swedish chemistry academia and industry under a shared umbrella. Läs mer»

Environment and human health

In our everday life we are exposed to a number of chemical substances via the surrounding environment. This session deals with how we can assess the exposure and effects of chemicals in humans. Covered topics could be e.g.

  • Analysis of biomarkers of effect or exposure in biological samples (blood, urine, hair etc.)
  • Analysis/occurrence of chemicals in the surrounding environment (air, water, soil, food, consumer products) in order to assess human exposure and risk
  • Toxicological studies related to human health
  • Risk assessment of chemicals

Information

Ordförande:
Kea Nordenfalk NCC

Vice ordförande:
Patrik Andersson Umeå universitet

Ledamöter:
Christian Lindh Lunds universitet
Jörgen Magnér IVL Svenska Miljöinstitutet
Karin Norström Naturvårdsverket

Suppleanter:
Åsa Gustafsson Swetox
Tuulia Hyötyläinen Örebro universitet

Sektionens stadgar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.