skip to Main Content

Sektionen för miljökemi

Sektionen har till uppgift att främja intresset för och sprida kunskap om kemiska miljöfrågor samt deras etik och ekonomi. I begreppet kemiska miljöfrågor innefattas ekosystemet samt arbetsmiljö och säkerhet. Sektionen skall utgöra ett föreningsband mellan kemister som är intresserade av miljö- och säkerhetsfrågor, utreda frågor om möjligheter och konsekvenser inom detta område samt föreslå åtgärder att befrämja en god miljö och hälsa.

Temadagar
Sektionen arrangerar årligen en temadag med ett aktuellt ämne för sina medlemmar och andra intresserade.
Arkiv för temadagar »

Ordförande

Aktuellt

Årsmöte
28 maj 2020 kl. 14-15, kommer på grund av coronapandemin att hållas via webben. Läs mer.

Information

Ordförande:
Kea Nordenfalk NCC  (t.o.m. årsmötet 2020)

Vice ordförande:
Patrik Andersson Umeå universitet  (t.o.m. årsmötet 2021)

Ledamöter:
Jörgen Magnér Kemikalieinspektionen  (t.o.m. årsmötet 2021)
Karin Norström Naturvårdsverket  (t.o.m. årsmötet 2020)
Jana Weiss Stockholms universitet  (t.o.m. årsmötet 2020)

Suppleanter:
Åsa Gustafsson FOI  (t.o.m. årsmötet 2020)
Tuulia Hyötyläinen Örebro universitet  (t.o.m. årsmötet 2021)

Revisor:
Johan Lindberg ri.se (t.o.m. årsmötet 2020)

Valnämnd:
Åke Bergman Örebro universitet  (t.o.m. årsmötet 2020)
Eva Broström-Lundén IVL  (t.o.m. årsmötet 2020)

Sektionens stadgar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.