skip to Main Content

Anna Sundström award

Anna Sundström

Till minne av Sveriges första kvinnliga kemist Anna Sundström (1785-1871) delar Sektionen för Oorganisk kemi ut ‘Anna Sundström award’ till den under året mest framstående doktorsavhandlingen som på ett inspirerande sätt visar på den centrala rollen som oorganisk kemi har inom vetenskap och samhälle.

Bild: Berzelii Hushållerska, Carl XIs fiskarstuga Saltmätaregatan 1872.
Akvarell av M. E. Winge.
Läs Jan Trofasts text “Anna Sundström

 

Nominering 2023
Använd det elektroniska formuläret för att nominera din kandidat till Anna Sundström Award. Avhandlingen ska vara framlagd under perioden 1/1-31/12 2022.
Mottagaren får förutom äran också ett stipendium om 5.000 kr.
Nomineringens perioden stänger 31 januari 2023.   Till formulär>>

The Anna Sundström award 2021 goes to Polla Rouf for best thesis in inorganic chemistry 

Polla Rouf defended his thesis “Time-resolved CVD of group 13-Nitrides” at Linköpings universitet. Dr. Rouf has in his work explored issues relating to chemical vapor deposition (CVD) of group 13-nitrides. The publication list of Dr. Rouf indicates that the research presented in the thesis has had a high impact on the research field as a whole. Furthermore, by combining experiments and theory, Dr. Rouf shows maturity when it comes to research methodology, resulting in a thesis of broad scientific depth. In particular, we acknowledge the use of fundamental principles of inorganic chemistry to understand the very complex processes governing CVD growth.

Tidigare pristagare

2021
Ben A Johnson från Institutionen för kemi, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet med avhandlingInterrogating diffusional Mass and Charge Transport in Catalytic Metal-Organic Frameworks“.
Ben Johnson demonstrates in his thesis the interconnection between different fields of science, with inorganic chemistry and materials as a central theme. The thesis is very well-written and shows great awareness of the context in which it exists.

2020
Mylad Chamoun, Stockholm University med avhandlingen; Rechargeable Aqueous Batteries Based on Available Resources: Investigation and Development towards Efficient Battery Performance.
Dr Chamoun has in his work explored issues relating to the recharging of batteries. By applying fundamental principles of inorganic chemistry to the development of functional solid state materials he has successfully laid the foundation for novel technology that may have impact well outside the field.

2019
Anna Sundström award 2019 tilldelas Elizabeth Polido Legaria för hennes avhandling ”Nanotechnology for hydrometallurgy – Extraction and separation of rare earth elements by hydrid nanoadsorbents”, https://pub.epsilon.slu.se/15256/, arbetet är ett föredömligt exempel på hur oorganisk kemi kan bidra till ett hållbart fossilfritt samhälle.

2018
Dr. Majid Safdari, KTH Royal Institute of Technology, har tilldeltas priset för sin avhandling “Chemical Structure and Physical Properties of Organic-Inorganic Metal Halide Materials for Solid State Solar Cells” med följande motivering: In this work, Dr. Safdari explored the structures of organic-inorganic perovskite materials with promising uses for solar cell research. This thesis advances fundamental knowledge on a targeted class of inorganic solids that are strongly relevant to tomorrow’s needs for renewable energy. The author places his research in a broad and appealing context.

2017
Filip Lenrick, Lunds universitet fick utmärkelsen Anna Sundström Award 2017 för sin avhandling “Focused Ion Beam Preparation and Transmission Electron Microscopy of Materials for Energy Applications”. Dr. Lenrick’s work provides a new light on the properties of inorganic materials with potential uses in energy conversion. The thesis notably provides an insightful view of material synthesis and characterization by microscopic methods. It even provides an interesting overview of this research area to non-specialists.

2016
Adam Sobkowiaks doktorsavhandling, bryggar på ett övertygande sätt koordinationskemi och fasta tillståndet. Den ger även en mycket bra populärvetenskaplig förklaring av Li-jon batterier och förmedlar en entusiasm över ämnet. Även om de substanser som studerats inte helt tagits fram av författaren så är det ändå fascinerande att enkla oorganiska föreningar dels kan vara direkt hightech och dels inte så triviala att framställa som man kanske kan tro.
Dr Sobkowiak disputerade den 5 november 2015 på Uppsala universitet med avhandlingen “LiFeSO4F as a Cathode Material for Lithium-Ion Batteries – Synthesis, Structure, and Function.

2015
Jesper Jacobsson, Uppsala universitet, fick Anna Sundströms Award för sin avhandling “Highly Efficient CIGS Based Devices for Solar Hydrogen Production and Size Dependent Properties of ZnO Quantum Dots“. Dr. Jacobsson har på ett förtjänstfullt sätt studerat de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos olika material som kan användas vid solljusdriven vätgasproduktion, vilket är ett viktigt forskningsområde som befinner sig i stark utveckling. Hans avhandling präglas av stor vetenskaplig bredd, noggrannhet och kreativitet. Jesper mottog utmärkelsen under Oorgandagarna 2015 i Visby.

2014
Dr. Tom Willhammar, Stockholms universitet, fick utmärkelsen Anna Sundströms Award 2014 för avhandlingen “Structural study of zeolites utilizing novel electron crystallographic methods: A voyage into the world of zeolite structures“. Dr. Willhammar’s work represents a major step towards the elucidation of complex structures of inorganic materials, notably by resorting to novel electron diffraction techniques. The introductory chapter moreover provides an insightful view into the challenges and developments of the field, and of the structures of zeolite materials of importance to a wide variety of applications.

2013
Dr. Andrew Kentaro Inge, Stockholms universitet, fick utmärkelsen Anna Sundström Award 2013 för avhandlingen “Open-Framework Germanates: Synthesis, Structure and Characterization”. Dr. Inge har bidragit till att utveckla oorganisk kemi genom syntes och karaktärisering av nya föreningar. Dr. Inge har utvecklat och använt nya angreppssätt för att lösa komplexa strukturer – excellent forskning som är väl presenterad i avhandlingen och artiklar.