skip to Main Content

SKR – Svenska Kemiingenjörers Riksförening

SKR arbetar för:
– att främja intresset för och utvecklingen av den kemiska ingenjörsvetenskapen
– att stärka yrkesgemenskapen
– att stimulera utbytet av erfarenheter och kunnande inom kemiteknikens område

SKR är kemiingenjörernas förening för gemensamma ideella frågor och är en fristående intresseorganisation utan facklig anknytning. SKR är en fristående sektion inom svenska kemisamfundet


SKR-golfen 29 augusti 2021

I år sker tävlingen om Floras pokal och damernas dito på Ombergs GK utanför Ödeshög.

Mer information

Anmälan till Gunnar senast den 20:e juli via gunnar.lager@lagusa.se Ange namn, golf-ID och om du önskar övernattning (enkel eller dubbelrum?). Betalning sker vid utcheckningen.Nominera till EFCE

More information in English below.

Fram till 15 juni är det fritt fram för medlemmar i Svenska Kemiingenjörers Riksförening att nominera kandidater till European Federation of Chemical Engineering, EFCE.

Anledningen är att organisationens nuvarande president, executive vice president samt scientific vice-president snart har suttit på sina respektive positioner under två mandatperioder och därmed inte får väljas om.

Den nominerade ska kunna sitta på sin post i två år (från 1 januari 2022-31 december 2023).

Nomineringen ska innehålla en motivering samt ett kortfattat CV om den som nomineras. Den ska skickas in till Oleg Pajalic, SKR, senast 15 juni (mejl: Oleg.Pajalic@perstorp.com)

Call for nomination of candidates for EFCE Officers for the next term of office (1 January 2022 to 31 December 2023)

Dear EFCE Member Society representatives,

The current EFCE Officers Dr. Hermann Feise (EFCE President), Mr. Giorgio Veronesi (Executive Vice-President) and Professor David Bogle (Scientific Vice-President) will have completed their second term of office on 31 December 2021, and under the EFCE Constitution are not eligible for re-election, since by then they will have served two terms.

It is therefore required that the Executive Board make a proposal to the General Assembly for a new President, Executive Vice-President and Scientific Vice-President to take office from 1st January 2022.

This General Secretariat of the EFCE has been commissioned to prepare the elections of the EFCE Officers for a two-year term of office (1 January 2022 to 31 December 2023).

We are therefore asking for nominations of suitable candidates for all three positions, who can be considered by the Board. It is required, according to the EFCE Rules, that the EFCE Officers shall have experience of CIO activities in order to ensure a sound understanding of its mechanisms. Further details about the responsibilities of EFCE Officers and the nomination and election procedure are given in the attached excerpts from the EFCE Constitution and Rules and the document “Roles of EFCE Officers”.

Nominations for any of the EFCE Officers (President, Executive Vice-President, Scientific Vice-President) should be accompanied by

–       a brief curricula vitae of the candidate (max. 3 pages) and a

–       a short motivation statement of the candidate (up to 2 pages) outlining the mission, vision and plans for EFCE.

Please submit your nomination(s) to the EFCE Frankfurt secretariat by 15 June 2021 (e-mail: Oleg.Pajalic@perstorp.com)

The election of the EFCE Officers will be conducted at the next regular EFCE General Assembly which is planned to be held in September 2021.

Roles of EFCE Officers

Excerpts from the EFCE Constitution and Rules

Upprop

Svenska Kemiingenjörers Riksförening (SKR) är del av Kemisamfundet.
Trots att vi är den största sektionen tappar vi medlemmar. Under de tre senaste åren har vi tappat ca 125 medlemmar. Medelåldern på medlemmarna ökar med åren, d.v.s. väldigt liten nyrekrytering av teknologer och ny utexaminerade sker. SKR behöver förnyas och få med nya krafter som kan driva föreningen framåt.

Hur ska SKR bli en aktiv förening igen och attrahera yngre från teknologer till 40-50 åringar?

Vårt främsta argument just nu är att man får Kemisk Tidskrift. Hur ska vi skapa ytterligare mervärde för de yngre?

Några punkter som styrelsen har diskuterat och haft med i den medlemsenkät som gjordes för två år sedan

·     Vad skulle motivera dig att förbli medlem i SKR/Kemisamfundet?
·     Vilken typ av digitalnärvaro av SKR skulle du vilja se? Instagram, Twitter, Facebook, annat?
·     Vilken typ av artiklar vill du se i Kemisk Tidskrift: tekniska, historia, aktualiteter, miljö, om företagen?
·     Söker du efter företagskontakter för jobb? Hur kan SKR hjälpa?
·     Vilken typ av miljöengagemang vill du driva igenom SKR/Kemisamfundet?
·     Förslag på hur vi ska kunna nå ut till teknologerna på resp. lärosäte.
·     Att ha SKR pubar känns väldigt förlegat men andra aktiviteter?
·     Skulle det vara intressant att ha Kemisk Tidskrift som digital utgåva?

SKR Styrelsen skulle vilja ha er synpunkter på ovanstående.

SKR är medlem i den Europeiska Kemiteknikfederation (EFCE). Verksamheten i EFCE sker i stor utsträckning inom olika grupper (working parties och sections). Är du intresserad av ett aktivt deltagande i verksamheten så kontakta styrelsen. EFCE har en egen hemsida på https://efce.info/

Styrelsen i Svenska Kemiingenjörers Riksförening

Oleg Pajalic
Michaël Grimsberg
Lars Josefsson
Kjell Jansson

Email sveriges.kemiingenjorer@gmail.com

 

Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR) kemiteknikpris 2020 tilldelas Ulf Ellervik, Lunds universitet.

Han får priset för sina insatser för att popularisera och avdramatisera kemiämnet. Med entusiasm och stora kunskaper når han helt nya målgrupper och bidrar till att öka intresset för kemi och kemiteknik.

I varje bok smyger det sig in något som har med hans forskning att göra. Det stora målet med böckerna är dock att berätta spännande historier. Nu belönas han med SKR:s kemiteknikpris silvertackan för sitt arbete för att öka intresset för kemi och kemiteknik.

‒ Det är med glädje vi utsett Ulf Ellervik till årets vinnare. Det finns knappast någon i Sverige som har gjort så mycket för att popularisera kemin i Sverige som Ulf, säger Lars Josefsson som är ordförande för SKR:s jury.

– Jag är fantastiskt glad och stolt. Jag är ingenjör i botten så detta pris ligger mig varmt om hjärtat. Min ingenjörsutbildning är verktygslådan som jag använder dagligen för att lösa problem, säger Ulf Ellervik.

Han kommer att ta emot priset i samband  den 17 mars 08:00 vid ett frukostseminarie .

Om SKR:s kemiteknikpris
SKR:s, Sveriges Kemiingenjörers Riksförenings kemiteknikpris går till en kemiingenjör eller kemist som gjort berömvärda insatser för kemitekniken. Priset består av en graverad silvertacka om 1 000 gram, skänkt av Boliden. SKR:s kemiteknikpris delas 2020 ut för 17:e gången. SKR är en sektion i Svenska Kemisamfundet.

Mottagare av priset de senaste  åren:

2019 Yaviv Cohen, Easy Mining
2018 Åsa Håkansson, PREEM
2017 Emma Lundberg, KTH och Science for Life Laboratory
2016 Bård Lindström, miljöteknikföretaget Reformtech
2015 Anna Gunnarsson, teknik- och naturvetenskapscentret Navet
2014 Fredrika Gullfot, Simris Alg

 

Gösta Lindners stipendium 2022 – Stipendium inom teknisk kemitillämpning

Sveriges Kemiingenjörers Riksförening, SKR är en sammanslutning av kemiingenjörer med teknisk bakgrund och är sedan 2006 en sektion inom Kemisamfundet.

SKR leddes under en följd av år av Civ.ing., Tekn.lic. Gösta Lindner. I samband med hans bortgång 1985 instiftades en fond vars avkastning ska utdelas med syftet att stödja kemiintresset med extra betoning på tekniska tillämpningar.

Fondkommittén inom SKR har beslutat att dessa stipendier företrädesvis ska tilldelas elever i gymnasieskolan med att också grundskoleelever har möjlighet att få stipendium.

Stipendium kan ges för gymnasiearbeten eller motsvarande av relevans för det kemitekniska området och är inte bundet till att eleven går något speciellt utbildningsprogram eller inriktning. Arbetet kan utföras antingen individuellt eller i grupp.

För att kunna få stipendium ur fonden ska en nominering ske. Handledare/Lärare nominerar eleven eller elevgruppen i formuläret nedan. Nomineringen ska innehålla ett utlåtande från handledare, en kort sammanfattning av arbete (max en A4 sida), rapport över arbetet samt adress-/kontaktuppgifter till handledare och elever. Nomineringen ska vara kansliet tillhanda senast den 19 april 2022. Stipendiet kommer att utdelas under slutet av maj.
Den totala prissumman är 10 000 kr.

Nomineringsperioden är avslutad.


 

Tidigare pristagare:

Gösta Lindners stipendium 2021
Adam Kimmehed, Uno Nyholm, Kalle Partanen och Alfred Tubbin från Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping för deras arbete Termokromatisk bläck och dess principer.

Gösta Lindners stipendium 2020
Stipendiet utdelades inte.

Gösta Lindners stipendium 2019
Lina Kromnér, Nyströmska skolan i Söderköping för sitt arbete C-vitamintillskott – En rapport gällande C-vitaminhalten i C-vitamintillskott och dess nödvändighet för människan.

Gösta Lindners stipendium 2017
Elever från Blackebergs gymnasium:
Dina Lerjevik
Lovisa Olsson
Oskar Söderberg
Sara Sandh

För projektarbetet med titel: “Alternated Hydrogen Flow – The future of fuel cells?”

Gösta Lindners stipendium 2016
Jessica Lindberg
Julia Reinius
Danny Majid
Titel: Rening av lysozym från äggvita med hjälp av egengjord jonbytarmassa

Floras pokal

Golfen startade 1987 på initiativ av Rein Jansson som även instiftade vandringspriset Floras pokal.
SKR Golfen 2017
30-års jubileum!

27 augusti på Nynäshamns GK
www.nynashamnsgk.se
30 års jubileumstävlingen genomfördes på Nynäshamns Golfklubb. 20 stycken spelade och avnjöt på lördagen en utmärkt middag och övernattning på Körunda golf hotell.
Vinnare av Floras Pokal blev Sven Lekander, han var dessutom närmast hål och förra årets segrare Tomas Ericsson kom på andra plats.
Damklassen vans återigen av Karin Henningsson (Reins vandringspokal).


SKR Golfen 2016
4 september på Mjölby GK
www.mjolbygk.se/
SKR-golfen avgjordes på Mjölby golfklubb söndagen den fjärde september. Vi träffades redan på lördagen för inspel och en efterföljande gemensam middag på Hotell Miskarp, en långputt från klubbhuset.
Söndag morgon avgjordes sedan SKR-golfen över 18 hål.
Spelformen var som vanligt poängbogey. Det var 15 deltagare i år och slutlig vinnare blev Tomas Ericsson med 30 p (Floras pokal).
Damklassen vanns av Karin Henningsson (Reins vandringspokal).
Förutom huvudtävlingen var det några deltävlingar som avgjordes på enskilda hål. Längsta drive på hål 7: Robert Craft (herrklassen) och
Monika Lekander (damklassen)
Närmast flaggan på hål 18: Göran Svensson.

Information

Ordförande: Joakim Vijil Davidson

Vice ordförande: Kjell Jansson

Övriga styrelseledamöter: Michaël Grimsberg, Lars Josefsson, Bengt M. Lundberg, Oleg Pajalic

Valberedningen: vakant

Revisor: Anders Östman

Kontakt: sveriges.kemiingenjorer@gmail.com

Verksamhetsberättelsen från 2015

SKR is a member of

EFCE är ett fönster mot länder i Europa där företag, högskolor och institut är engagerade och ger en stor kontaktyta. EFCE är engagerad i utbildningsfrågor och har påverkansmöjlighet ex. vis forskningsprogram.
Fler behöver engageras i EFCE.
Webinars by EFCE
SKR och EFCE