skip to Main Content

SKR – Svenska Kemiingenjörers Riksförening

SKR arbetar för:
– att främja intresset för och utvecklingen av den kemiska ingenjörsvetenskapen
– att stärka yrkesgemenskapen
– att stimulera utbytet av erfarenheter och kunnande inom kemiteknikens område

SKR är kemiingenjörernas förening för gemensamma ideella frågor och är en fristående intresseorganisation utan facklig anknytning. SKR är en fristående sektion inom svenska kemisamfundet

Aktuellt

Upprop

Svenska Kemiingenjörers Riksförening (SKR) är del av Kemisamfundet.
Trots att vi är den största sektionen tappar vi medlemmar. Under de tre senaste åren har vi tappat ca 125 medlemmar. Medelåldern på medlemmarna ökar med åren, d.v.s. väldigt liten nyrekrytering av teknologer och ny utexaminerade sker. SKR behöver förnyas och få med nya krafter som kan driva föreningen framåt.

Hur ska SKR bli en aktiv förening igen och attrahera yngre från teknologer till 40-50 åringar?

Vårt främsta argument just nu är att man får Kemisk Tidskrift. Hur ska vi skapa ytterligare mervärde för de yngre?

Några punkter som styrelsen har diskuterat och haft med i den medlemsenkät som gjordes för två år sedan

·     Vad skulle motivera dig att förbli medlem i SKR/Kemisamfundet?
·     Vilken typ av digitalnärvaro av SKR skulle du vilja se? Instagram, tweeter, facebook, annat?
·     Vilken typ av artiklar vill du se i Kemisk Tidskrift: tekniska, historia, aktualiteter, miljö, om företagen???
·     Söker du efter företagskontakter för jobb? Hur kan SKR bli av hjälp?
·     Vilken typ av miljöengagemang vill du driva igenom SKR/Kemisamfundet?
·     Förslag på hur vi ska kunna nå ut till teknologerna på resp. lärosäte.
·     Att ha SKR pubar känns väldigt förlegat men andra aktiviteter?
·     Skulle det vara intressant att ha Kemisk Tidskrift som digital utgåva?

SKR Styrelsen skulle vilja ha er synpunkter på ovanstående.

SKR är medlem i den Europeiska Kemiteknikfederation (EFCE). Verksamheten i EFCE sker i stor utsträckning inom olika grupper (working parties och sections). Är du intresserad av ett aktivt deltagande i verksamheten så kontakta styrelsen. EFCE har en egen hemsida på https://efce.info/

Styrelsen i Svenska Kemiingenjörers Riksförening

Oleg Pajlic
Michaël Grimsberg
Lars Josefsson
Kjell Jansson

Email sveriges.kemiingenjorer@gmail.com

Nominera till SKR:s kemiteknikpris 2019

Nu är det dags att nominera mottagare av Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR:s) Kemiteknikpris.

Sista dagen att nominera pristagare är 15 nov 2019. Till nomineringsformulär »

I år delas SKR:s kemiteknikpris ut för 16:e gången. Syftet är att belöna kemiingenjörer eller kemister som gjort berömvärda insatser för kemitekniken. Kemister och kemiingenjörer verksamma i alla ämnesområden kan nomineras. Priset är en graverad silvertacka om 1 000 gram, som har skänkts av Boliden.

År 2018 fick Åsa Håkansson, Preem/Scania, priset, för sitt arbete med att omvandla restprodukter från skogen till ny råvara. Andra tidigare pristagare är Emma Lundberg, docent vid KTH och Science for Life Laboratory (2017), Bård Lindström, teknikchef vid och medgrundare av miljöteknikföretaget Reformtech (2016), och Anna Gunnarsson, författare, pedagog och projektledare på teknik- och naturvetenskapscentret Navet (2015).

Priset delas ut under Berzeliusdagarna i januari 2020. Pristagaren kommer också att bjudas in till Berzeliusdagarna för att presentera sig och sitt arbete.

Prisjuryn

Prisjuryn leds av Lars Josefsson, klusterledare Västsvenska Kemi- och Materialklustret/f.d. Professor of the practice i hållbar utveckling vid Chalmers, och består i övrigt av Siv Engelmark, chefredaktör Kemisk Tidskrift, samt Göran Lindbergh, professor i kemiteknik, KTH. Juryns beslut kan inte överklagas.

Kemigolfen 25 augusti 2019
I år sker tävlingen om Floras pokal och damernas dito på Öijareds golfbana,
(Nya Banan), utanför Alingsås https://oijared.se/

Anmälan görs till Sven Lekander, e-post: 7lekander@gmail.com
Telefon: 0768 53 63 61
Mer information finns härSvenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR) kemiteknikpris 2018 till Åsa Håkansson, Scania/Preem
Åsa Håkansson är kemiingenjör från Högskolan i Borås och har doktorerat i förbränningskemi vid Chalmers tekniska högskola. Åsa Håkansson får priset för sin insats med innovationsprogrammet Bioinnovations projekt BioLi.
Inom BioLi har man lyckats med att göra om lignin, en restprodukt från skogsindustrin, till flytande råvara som kan användas av raffinaderier och kemiindustrin. Ett resultat av projektet är att Preem och RenFuel i samarbete med Rottneros, nu undersöker förutsättningarna för att uppföra världens första ligninanläggning för biodrivmedel vid massabruket i Vallvik, Söderhamn. Samarbetet mellan företagen innebär att Preem blir den första drivmedelstillverkaren i Sverige att använda lignin i sin produktion.

Åsa Håkansson har som projektledare vid Preem haft en viktig roll i projektet som drivits i samarbete mellan företag, forskningsinstitut och akademi.
‒ BioLi kan minska vårt beroende av fossila bränslen och därmed vår klimatpåverkan. Vi ville lyfta fram både projektet i sig och projektledarens viktiga roll, säger Lars Josefsson, ordförande för SKR:s jury.

Åsa Håkansson är sedan september 2018 Business Development Manager at Scania CV AB.
Hon kommer att ta emot priset i samband med Berzeliusdagarna den 25 januari 12:45 i Aula Magna, Stockholms universitet.

Om SKR:s kemiteknikpris
SKR:s, Sveriges Kemiingenjörers Riksförenings kemiteknikpris går till en kemiingenjör eller kemist som gjort berömvärda insatser för kemitekniken. Priset består av en graverad silvertacka om 1 000 gram, skänkt av Boliden. SKR:s kemiteknikpris delas 2018 ut för 15:e gången. SKR är en sektion i Svenska Kemisamfundet.

Mottagare av priset de senaste fem åren:
2017 Emma Lundberg, KTH och Science for Life Laboratory
2016 Bård Lindström, miljöteknikföretaget Reformtech
2015 Anna Gunnarsson, teknik- och naturvetenskapscentret Navet
2014 Fredrika Gullfot, Simris Alg
2013 Kenneth M Persson, Sydvatten

För mer information eller intervju vänligen kontakta:
Åsa Håkansson, tel. 0765166599 asa.hakansson@scania.com
Lars Josefsson, tel. 0708330582 lars.josefsson@johannebergsciencepark.com

Gösta Lindners stipendium 2019 – Stipendium inom teknisk kemitillämpning

Sveriges Kemiingenjörers Riksförening, SKR är en sammanslutning av kemiingenjörer med teknisk bakgrund och är sedan 2006 en sektion inom Kemisamfundet.

SKR leddes under en följd av år av Civ.ing., Tekn.lic Gösta Lindner. I samband med hans bortgång 1985 instiftades en fond vars avkastning ska utdelas med syftet att stödja kemiintresset med extra betoning på tekniska tillämpningar.

Fondkommittén inom SKR har beslutat att dessa stipendier företrädesvis ska tilldelas elever i gymnasieskolan med att också grundskoleelever har möjlighet att få stipendium.

Stipendium kan ges för gymnasiearbeten eller motsvarande av relevans för det kemitekniska området och är inte bundet till att eleven går något speciellt utbildningsprogram eller inriktning. Arbetet kan utföras antingen individuellt eller i grupp.

För att kunna få stipendium ur fonden ska en nominering ske. Handledare/Lärare nominerar eleven eller elevgruppen i formuläret nedan. Nomineringen ska innehålla ett utlåtande från handledare, en kort sammanfattning av arbete (max en A4 sida), rapport över arbetet samt adress-/kontaktuppgifter till handledare och elever. Nomineringen ska vara kansliet tillhanda senast den 15 april 2019. Stipendiet kommer att utdelas under slutet av maj.
Den totala prissumman är 10.000 kr.

Stipendiekommittén består av Krister Ström, Chalmers, Lars Josefsson, Västsvenska kemi- och materialklustret.

Gösta Lindners stipendium

Gösta Lindners stipendium

Om handledaren/läraren

Om eleverna

Ange för- och efternamn

Om arbetet

Maximal filstorlek: 2 MB
utlåtande av handledare/lärare samt en kort sammanfattning av arbetet (max en A4 sida)
Maximal filstorlek: 2 MB
Skickar

 

Tidigare pristagare:

Gösta Lindners stipendium 2019
Lina Kromnér, Nyströmska skolan i Söderköping för sitt arbete C-vitamintillskott – En rapport gällande C-vitaminhalten i C-vitamintillskott och dess nödvändighet för människan.

Gösta Lindners stipendium 2017
Elever från Blackebergs gymnasium:
Dina Lerjevik
Lovisa Olsson
Oskar Söderberg
Sara Sandh

För projektarbetet med titel: ”Alternated Hydrogen Flow – The future of fuel cells?”

Gösta Lindners stipendium 2016
Jessica Lindberg
Julia Reinius
Danny Majid
Titel: Rening av lysozym från äggvita med hjälp av egengjord jonbytarmassa


Gösta Lindners Stipendium
Utdelare: Svenska Kemiingenjörers Riksförening (SKR)

SKR är en sammanslutning av kemiingenjörer med teknisk bakgrund som under flera år leddes av Civ.ing., Tekn.lic Gösta Lindner. I samband med hans bortgång 1985
instiftades därför en fond vars avkastning skall utdelas med syftet att stödja kemiintresset i samhället med extra betoning på tekniska tillämpningar. Dessa stipendier ska företrädelsevis tilldelas elever i gymnasieskolan.

Priset är ett stipendium på 10 000 kr till bästa arbete med ”kemiteknisk” anknytning genom Unga forskare. Stipendium kan ges för specialarbeten eller motsvarande av relevans för det kemitekniska området och är inte bundet till att eleven går någon speciell inriktning eller linje. Arbetet kan utföras antingen individuellt eller i grupp.

Floras pokal

Golfen startade 1987 på initiativ av Rein Jansson som även instiftade vandringspriset Floras pokal.
SKR Golfen 2017
30-års jubileum!

27 augusti på Nynäshamns GK
www.nynashamnsgk.se
30 års jubileumstävlingen genomfördes på Nynäshamns Golfklubb. 20 stycken spelade och avnjöt på lördagen en utmärkt middag och övernattning på Körunda golf hotell.
Vinnare av Floras Pokal blev Sven Lekander, han var dessutom närmast hål och förra årets segrare Tomas Ericsson kom på andra plats.
Damklassen vans återigen av Karin Henningsson (Reins vandringspokal).


SKR Golfen 2016
4 september på Mjölby GK
www.mjolbygk.se/
SKR-golfen avgjordes på Mjölby golfklubb söndagen den fjärde september. Vi träffades redan på lördagen för inspel och en efterföljande gemensam middag på Hotell Miskarp, en långputt från klubbhuset.
Söndag morgon avgjordes sedan SKR-golfen över 18 hål.
Spelformen var som vanligt poängbogey. Det var 15 deltagare i år och slutlig vinnare blev Tomas Ericsson med 30 p (Floras pokal).
Damklassen vanns av Karin Henningsson (Reins vandringspokal).
Förutom huvudtävlingen var det några deltävlingar som avgjordes på enskilda hål. Längsta drive på hål 7: Robert Craft (herrklassen) och
Monika Lekander (damklassen)
Närmast flaggan på hål 18: Göran Svensson.

Information

Ordförande: vakant

Vice ordförande: vakant

Övriga styrelseledamöter: Kjell Jansson, Michaël Grimsberg, Lars Josefsson, Oleg Pajalic

Valberedningen: vakant

Revisor: Anders Östman

Kontakt: sveriges.kemiingenjorer@gmail.com

Verksamhetsberättelsen från 2015

SKR is a member of

EFCE är ett fönster mot länder i Europa där företag, högskolor och institut är engagerade och ger en stor kontaktyta. EFCE är engagerad i utbildningsfrågor och har påverkansmöjlighet ex. vis forskningsprogram.
Fler behöver engageras i EFCE.
SKR och EFCE