skip to Main Content

SKR – Svenska Kemiingenjörers Riksförening

SKR arbetar för:
– att främja intresset för och utvecklingen av den kemiska ingenjörsvetenskapen
– att stärka yrkesgemenskapen
– att stimulera utbytet av erfarenheter och kunnande inom kemiteknikens område

SKR är kemiingenjörernas förening för gemensamma ideella frågor och är en fristående intresseorganisation utan facklig anknytning. SKR är en fristående sektion inom svenska kemisamfundet

Nominera till SKRs kemiteknikpris 2020

Nu är det dags att nominera mottagare av Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR:s) Kemiteknikpris.

I år delas SKR:s kemiteknikpris ut för 16:e gången. Syftet är att belöna kemiingenjörer eller kemister som gjort berömvärda insatser för kemitekniken. Kemister och kemiingenjörer verksamma i alla ämnesområden kan nomineras. Vi vill uppmärksamma personer vars arbete kan inspirera andra och visa på kemins många möjligheter. Priset är en graverad silvertacka om 1 000 gram, som har skänkts av Boliden.

År 2019 fick Yariv Cohen, EasyMining, priset, för sin insats för utveckling av kemiska processer för utvinning av näringsämnen och metaller ur avfall. Andra tidigare pristagare är Åsa Håkansson, Preem/Scania, Emma Lundberg, docent vid KTH och Science for Life Laboratory (2017), Bård Lindström, teknikchef vid och medgrundare av miljöteknikföretaget Reformtech (2016), och Anna Gunnarsson, författare, pedagog och projektledare på teknik- och naturvetenskapscentret Navet (2015).

Sista dagen att nominera pristagare är 1dec 2020. Skicka ditt förslag med en kort motivering som beskriver varför NN ska få priset. Nominera via>>
Frågor om priset besvaras av lars.josefsson@johannebergsciencepark.com.

Priset delas ut under Berzeliusdagarna i januari 2021. Pristagaren kommer också att bjudas in till Berzeliusdagarna för att presentera sig och sitt arbete.

Prisjuryn

Prisjuryn leds av Lars Josefsson, klusterledare Västsvenska Kemi- och Materialklustret/f.d. Professor of the practice i hållbar utveckling vid Chalmers, och består i övrigt av Siv Engelmark, chefredaktör Kemisk Tidskrift, samt Göran Lindbergh, professor i kemiteknik, KTH. Juryns beslut kan inte överklagas.

Upprop

Svenska Kemiingenjörers Riksförening (SKR) är del av Kemisamfundet.
Trots att vi är den största sektionen tappar vi medlemmar. Under de tre senaste åren har vi tappat ca 125 medlemmar. Medelåldern på medlemmarna ökar med åren, d.v.s. väldigt liten nyrekrytering av teknologer och ny utexaminerade sker. SKR behöver förnyas och få med nya krafter som kan driva föreningen framåt.

Hur ska SKR bli en aktiv förening igen och attrahera yngre från teknologer till 40-50 åringar?

Vårt främsta argument just nu är att man får Kemisk Tidskrift. Hur ska vi skapa ytterligare mervärde för de yngre?

Några punkter som styrelsen har diskuterat och haft med i den medlemsenkät som gjordes för två år sedan

·     Vad skulle motivera dig att förbli medlem i SKR/Kemisamfundet?
·     Vilken typ av digitalnärvaro av SKR skulle du vilja se? Instagram, tweeter, facebook, annat?
·     Vilken typ av artiklar vill du se i Kemisk Tidskrift: tekniska, historia, aktualiteter, miljö, om företagen???
·     Söker du efter företagskontakter för jobb? Hur kan SKR bli av hjälp?
·     Vilken typ av miljöengagemang vill du driva igenom SKR/Kemisamfundet?
·     Förslag på hur vi ska kunna nå ut till teknologerna på resp. lärosäte.
·     Att ha SKR pubar känns väldigt förlegat men andra aktiviteter?
·     Skulle det vara intressant att ha Kemisk Tidskrift som digital utgåva?

SKR Styrelsen skulle vilja ha er synpunkter på ovanstående.

SKR är medlem i den Europeiska Kemiteknikfederation (EFCE). Verksamheten i EFCE sker i stor utsträckning inom olika grupper (working parties och sections). Är du intresserad av ett aktivt deltagande i verksamheten så kontakta styrelsen. EFCE har en egen hemsida på https://efce.info/

Styrelsen i Svenska Kemiingenjörers Riksförening

Oleg Pajlic
Michaël Grimsberg
Lars Josefsson
Kjell Jansson

Email sveriges.kemiingenjorer@gmail.com

Kemigolfen 30 augusti 2020

I år sker tävlingen om Floras pokal och damernas dito på Ombergs GK utanför Ödeshög.

Inbjudan

Anmälan till Göran senast den 28:e juli, gorans@gorans.se Ange namn, golf-ID och om du önskar övernattning (enkel eller dubbelrum.


 

Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR) kemiteknikpris 2019 tilldelas Yariv Cohen, utvecklingschef på EasyMining.

Yariv Cohen har länge arbetet med återvinning av resurser från avfall med kemiska processer, framför allt fosfor från aska, med fokus på effektiva tekniker där flera komponenter i materialet kan tas tillvara och tungmetaller plockas ur kretsloppet. Som medgrundare och utvecklingschef på företaget Easy Mining har han haft en central roll i att ta fram sju patent, två processer i projekteringsstadiet (Ash2Phos, fosfor och metaller ur slamaska, och Ash2Salt, olika salter ur flygaska från avfallsförbränning), ett stort samarbetsprojekt med gruvindustrin och ett projekt i EU:s LIFE-program (återvinning av kväve ur avloppsvatten). Han utvecklar processer med hänsyn både till kemin och miljön, marknaden, lagstiftningen och ekonomin, och gör det med imponerande kunskap, envishet och ödmjukhet.

‒ Det är med glädje vi utsett Yariv Cohen till årets vinnare. Han får det för sitt arbete att, med kemin som bas, utveckla ny teknik som kan hjälpa till att lösa flera av våra stora samhällsutmaningar. Det handlar om fosfor som är en begränsad resurs och nödvändig för världens matförsörjning. säger Lars Josefsson, ordförande för SKR:s jury.

Yariv Cohen har en doktorsexamen från SLU med titeln ”Fosforutvinning ur avfall och aska”. Han var 2007 med och grundade EasyMining. Företaget ingår sedan 2014 i Ragn-Sells koncernen. Han kommer att ta emot priset i samband med Berzeliusdagarna den 31 januari 12:45 i Aula Magna, Stockholms universitet.

Om SKR:s kemiteknikpris
SKR:s, Sveriges Kemiingenjörers Riksförenings kemiteknikpris går till en kemiingenjör eller kemist som gjort berömvärda insatser för kemitekniken. Priset består av en graverad silvertacka om 1 000 gram, skänkt av Boliden. SKR:s kemiteknikpris delas 2018 ut för 15:e gången. SKR är en sektion i Svenska Kemisamfundet.

Mottagare av priset de senaste fem åren:

2018 Åsa Håkansson, PREEM
2017 Emma Lundberg, KTH och Science for Life Laboratory
2016 Bård Lindström, miljöteknikföretaget Reformtech
2015 Anna Gunnarsson, teknik- och naturvetenskapscentret Navet
2014 Fredrika Gullfot, Simris Alg

 

Gösta Lindners stipendium 2021 – Stipendium inom teknisk kemitillämpning

Sveriges Kemiingenjörers Riksförening, SKR är en sammanslutning av kemiingenjörer med teknisk bakgrund och är sedan 2006 en sektion inom Kemisamfundet.

SKR leddes under en följd av år av Civ.ing., Tekn.lic. Gösta Lindner. I samband med hans bortgång 1985 instiftades en fond vars avkastning ska utdelas med syftet att stödja kemiintresset med extra betoning på tekniska tillämpningar.

Fondkommittén inom SKR har beslutat att dessa stipendier företrädesvis ska tilldelas elever i gymnasieskolan med att också grundskoleelever har möjlighet att få stipendium.

Stipendium kan ges för gymnasiearbeten eller motsvarande av relevans för det kemitekniska området och är inte bundet till att eleven går något speciellt utbildningsprogram eller inriktning. Arbetet kan utföras antingen individuellt eller i grupp.

För att kunna få stipendium ur fonden ska en nominering ske. Handledare/Lärare nominerar eleven eller elevgruppen i formuläret nedan. Nomineringen ska innehålla ett utlåtande från handledare, en kort sammanfattning av arbete (max en A4 sida), rapport över arbetet samt adress-/kontaktuppgifter till handledare och elever. Nomineringen ska vara kansliet tillhanda senast den 6 april 2021. Stipendiet kommer att utdelas under slutet av maj.
Den totala prissumman är 10 000 kr.

Gösta Lindners stipendium

Gösta Lindners stipendium

Om handledaren/läraren

Om eleverna

Ange för- och efternamn

Om arbetet

Maximal filstorlek: 2 MB
utlåtande av handledare/lärare samt en kort sammanfattning av arbetet (max en A4 sida)
Maximal filstorlek: 2 MB
Skickar

 

Tidigare pristagare:

Gösta Lindners stipendium 2020
Stipendiet utdelades inte.

Gösta Lindners stipendium 2019
Lina Kromnér, Nyströmska skolan i Söderköping för sitt arbete C-vitamintillskott – En rapport gällande C-vitaminhalten i C-vitamintillskott och dess nödvändighet för människan.

Gösta Lindners stipendium 2017
Elever från Blackebergs gymnasium:
Dina Lerjevik
Lovisa Olsson
Oskar Söderberg
Sara Sandh

För projektarbetet med titel: “Alternated Hydrogen Flow – The future of fuel cells?”

Gösta Lindners stipendium 2016
Jessica Lindberg
Julia Reinius
Danny Majid
Titel: Rening av lysozym från äggvita med hjälp av egengjord jonbytarmassa

Floras pokal

Golfen startade 1987 på initiativ av Rein Jansson som även instiftade vandringspriset Floras pokal.
SKR Golfen 2017
30-års jubileum!

27 augusti på Nynäshamns GK
www.nynashamnsgk.se
30 års jubileumstävlingen genomfördes på Nynäshamns Golfklubb. 20 stycken spelade och avnjöt på lördagen en utmärkt middag och övernattning på Körunda golf hotell.
Vinnare av Floras Pokal blev Sven Lekander, han var dessutom närmast hål och förra årets segrare Tomas Ericsson kom på andra plats.
Damklassen vans återigen av Karin Henningsson (Reins vandringspokal).


SKR Golfen 2016
4 september på Mjölby GK
www.mjolbygk.se/
SKR-golfen avgjordes på Mjölby golfklubb söndagen den fjärde september. Vi träffades redan på lördagen för inspel och en efterföljande gemensam middag på Hotell Miskarp, en långputt från klubbhuset.
Söndag morgon avgjordes sedan SKR-golfen över 18 hål.
Spelformen var som vanligt poängbogey. Det var 15 deltagare i år och slutlig vinnare blev Tomas Ericsson med 30 p (Floras pokal).
Damklassen vanns av Karin Henningsson (Reins vandringspokal).
Förutom huvudtävlingen var det några deltävlingar som avgjordes på enskilda hål. Längsta drive på hål 7: Robert Craft (herrklassen) och
Monika Lekander (damklassen)
Närmast flaggan på hål 18: Göran Svensson.

Information

Ordförande: vakant

Vice ordförande: vakant

Övriga styrelseledamöter: Kjell Jansson, Michaël Grimsberg, Lars Josefsson, Oleg Pajalic

Valberedningen: vakant

Revisor: Anders Östman

Kontakt: sveriges.kemiingenjorer@gmail.com

Verksamhetsberättelsen från 2015

SKR is a member of

EFCE är ett fönster mot länder i Europa där företag, högskolor och institut är engagerade och ger en stor kontaktyta. EFCE är engagerad i utbildningsfrågor och har påverkansmöjlighet ex. vis forskningsprogram.
Fler behöver engageras i EFCE.
Webinars by EFCE
SKR och EFCE