skip to Main Content

SKR – Svenska Kemiingenjörers Riksförening

SKR arbetar för:
– att främja intresset för och utvecklingen av den kemiska ingenjörsvetenskapen
– att stärka yrkesgemenskapen
– att stimulera utbytet av erfarenheter och kunnande inom kemiteknikens område

SKR är kemiingenjörernas förening för gemensamma ideella frågor och är en fristående intresseorganisation utan facklig anknytning. SKR är en fristående sektion inom svenska kemisamfundet


Aktuellt

Nästa styrelsemöte

Nästa möte är den 23 januari  kl. 8.00 – 9.00 via zoom.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Nu är det dags att nominera mottagare av Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR:s) Kemiteknikpris 2022.

I år delas SKR:s kemiteknikpris ut för 18:e gången. Syftet är att belöna kemiingenjörer eller kemister som gjort berömvärda insatser för kemitekniken. Kemiingenjörer och kemister verksamma inom alla ämnesområden kan nomineras. Vi vill uppmärksamma personer vars arbete kan inspirera andra och visa på kemins många möjligheter. Priset är en graverad silvertacka om 1 000 gram, som har skänkts av Boliden.

År 2021 fick Stefan Lundmark priset för sina mångåriga insatser som idéspruta och drivande för flera av Perstorps innovationer, där man gått från fossila till biobaserade och återvunna råvaror. Andra tidigare pristagare är Ulf Ellervik, kemiprofessor från Lund (2020) Yariv Cohen, EasyMining (2019), Åsa Håkansson, Preem/Scania (2018) och Emma Lundberg, professor vid KTH och Science for Life, Laboratory (2017).

Sista dagen att nominera pristagare är 1dec 2022. Skicka ditt förslag med en kort motivering som beskriver varför NN ska få priset. Nominera via länken här. Frågor om priset besvaras av lars.josefsson.sc@outlok.com.

Priset delas ut under ett webinarium i början av 2023.

Prisjuryn

Prisjuryn leds av Lars Josefsson, Josefsson Sustainable Chemistry AB /f.d. Professor of the Practice i hållbar utveckling vid Chalmers, och består i övrigt av Siv Engelmark, chefredaktör Kemisk Tidskrift, samt Göran Lindbergh, professor i kemiteknik, KTH. Juryns beslut kan inte överklagas.


Gösta Lindners stipendium

Stipendium kan ges för gymnasiearbeten eller motsvarande av relevans för det kemitekniska området och är inte bundet till att eleven går något speciellt utbildningsprogram eller inriktning. Arbetet kan utföras antingen individuellt eller i grupp.

För att kunna få stipendium ur fonden ska en nominering ske. Handledare/Lärare nominerar eleven eller elevgruppen i formuläret nedan. Nomineringen ska innehålla ett utlåtande från handledare, en kort sammanfattning av arbete (max en A4 sida), rapport över arbetet samt adress-/kontaktuppgifter till handledare och elever. Nomineringar kan skickas in med början i april 2023. Stipendiet kommer att utdelas under slutet av maj.
Den totala prissumman är 10 000 kr.

Till anmälan >>

Information

Ordförande: Michaël Grimsberg

Vice ordförande: Oleg Pajalic

Övriga styrelseledamöter: Josefine Enman, Kjell Jansson, Lars Josefsson, Mohammad Taherzadeh , Ola Wallberg

Valberedningen: vakant

Revisor: Anders Östman

Kontakt: sveriges.kemiingenjorer@gmail.com

SKR:s Protokoll

Verksamhetsberättelsen från 2015

SKR is a member of

EFCE är ett fönster mot länder i Europa där företag, högskolor och institut är engagerade och ger en stor kontaktyta. EFCE är engagerad i utbildningsfrågor och har påverkansmöjlighet ex. vis forskningsprogram.
Fler behöver engageras i EFCE.

EFCE Newsletter Dec 2022
Webinars by EFCE
SKR och EFCE
EFCE Lifetime Achievement
More information about procedures for nomination EFCE lifetime award
Nominations for its prestigious Jacques Villermaux Medal