skip to Main Content

SKR – Svenska Kemiingenjörers Riksförening

SKR arbetar för:
– att främja intresset för och utvecklingen av den kemiska ingenjörsvetenskapen
– att stärka yrkesgemenskapen
– att stimulera utbytet av erfarenheter och kunnande inom kemiteknikens område

SKR är kemiingenjörernas förening för gemensamma ideella frågor och är en fristående intresseorganisation utan facklig anknytning. SKR är en fristående sektion inom svenska kemisamfundet


Aktuellt

Information

Ordförande: Michaël Grimsberg

Vice ordförande: Oleg Pajalic

Övriga styrelseledamöter: Josefine Enman,, Mohammad Taherzadeh , Ola Wallberg

Valberedningen: vakant

Revisor: Gunnar Lidén

Kontakt: sveriges.kemiingenjorer@gmail.com

SKR:s Protokoll

Verksamhetsberättelsen från 2015

SKR is a member of

EFCE är ett fönster mot länder i Europa där företag, högskolor och institut är engagerade och ger en stor kontaktyta. EFCE är engagerad i utbildningsfrågor och har påverkansmöjlighet ex. vis forskningsprogram.
Fler behöver engageras i EFCE.

EFCE Newsletter Dec 2022
Webinars by EFCE
SKR och EFCE
EFCE Lifetime Achievement
More information about procedures for nomination EFCE lifetime award
Nominations for its prestigious Jacques Villermaux Medal