skip to Main Content

Nominera till SKR:s kemiteknikpris 2019

Nu är det dags att nominera mottagare av Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR:s) Kemiteknikpris.

Sista dagen att nominera pristagare är 1 december 2020. Till nomineringsformulär »

I år delas SKR:s kemiteknikpris ut för 16:e gången. Syftet är att belöna kemiingenjörer eller kemister som gjort berömvärda insatser för kemitekniken. Kemister och kemiingenjörer verksamma i alla ämnesområden kan nomineras. Priset är en graverad silvertacka om 1 000 gram, som har skänkts av Boliden.

År 2019 fick Yariv Cohen, EasyMining, priset för sin insats för utveckling av kemiska processer för utvinning av näringsämnen och metaller ur avfall. Andra tidigare pristagare är Åsa Håkansson, Preem/Scania (2018), Emma Lundberg, docent vid KTH och Science for Life Laboratory (2017), Bård Lindström, teknikchef vid och medgrundare av miljöteknikföretaget Reformtech (2016), och Anna Gunnarsson, författare, pedagog och projektledare på teknik- och naturvetenskapscentret Navet (2015).

Priset delas ut under Berzeliusdagarna i januari 2021.

Prisjuryn

Prisjuryn leds av Lars Josefsson, klusterledare Västsvenska Kemi- och Materialklustret/f.d. Professor of the practice i hållbar utveckling vid Chalmers, och består i övrigt av Siv Engelmark, chefredaktör Kemisk Tidskrift, samt Göran Lindbergh, professor i kemiteknik, KTH. Juryns beslut kan inte överklagas.