skip to Main Content

SKR:s kemiteknikpris

Syftet är att belöna kemiingenjörer eller kemister som gjort berömvärda insatser för kemitekniken. Kemiingenjörer och kemister verksamma inom alla ämnesområden kan nomineras. Vi vill uppmärksamma personer vars arbete kan inspirera andra och visa på kemins många möjligheter.

 

Tidigare pristagare

2022

Anders Lorén tog emot 2022 års pris från Lars Josefsson, SKR.

Anders Lorén, teknikchef på Green-On och två kollegor har utvecklat en process som utgår från koldioxid, vatten och elektricitet, Processen är helt kemisk och  framställer fett utan omvägen via jordbruksmetoder. Nu planerar Green-On att bygga en pilotanläggning för att verifiera processen. Konceptet visar på ett nytt, innovativt sätt att använda kemi för att lösa svåra problem och få en hållbar matproduktion.


2021

Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR) kemiteknikpris 2021 tilldelas Stefan Lundmark, Principal Scientist at Perstorp. Stefan Lundmark har studerat Kemiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan och varit adjungerad Professor både i Lund och på Kungliga Tekniska Högskolan. Han får priset för sina mångåriga insatser som idéspruta och drivande för flera av Perstorps innovationer, där man gått från fossila till biobaserade och återvunna råvaror. Hans entusiasm och stora kunskaper i både kemi och kemiteknik och förmåga att se helhetslösningar med hållbara processkedjor har gjort detta möjligt.


2020

Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR) kemiteknikpris 2020 tilldelas Ulf Ellervik, författare och professor i organisk kemi vid Lunds universitet. Han får priset för sina insatser för att popularisera och avdramatisera kemiämnet. Med entusiasm och stora kunskaper når han helt nya målgrupper och bidrar till att öka intresset för kemi och kemiteknik.


2019

Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR) kemiteknikpris 2019 tilldelas Yariv Cohen, utvecklingschef på EasyMining. Han får priset för sin insats för utveckling av kemiska processer för utvinning av näringsämnen och metaller ur avfall. Processerna kan lösa viktiga samhällsproblem och hjälpa till att skapa en cirkulär ekonomi på riktigt, inte bara i teorin.


2018

Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR) kemiteknikpris 2018 tilldelas Åsa Håkansson,
Scania/Preem.. Åsa Håkansson får priset för sin insats med innovationsprogrammet Bioinnovations projekt BioLi. Inom BioLi har man lyckats med att göra om lignin, en restprodukt från skogsindustrin, till flytande råvara som kan användas av raffinaderier och kemiindustrin.