skip to Main Content

Nominera till SKR:s kemiteknikpris 2019

Nu är det dags att nominera mottagare av Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR:s) Kemiteknikpris.

Sista dagen att nominera pristagare är 15 nov 2019. Till nomineringsformulär »

I år delas SKR:s kemiteknikpris ut för 16:e gången. Syftet är att belöna kemiingenjörer eller kemister som gjort berömvärda insatser för kemitekniken. Kemister och kemiingenjörer verksamma i alla ämnesområden kan nomineras. Priset är en graverad silvertacka om 1 000 gram, som har skänkts av Boliden.

År 2018 fick Åsa Håkansson, Preem/Scania, priset, för sitt arbete med att omvandla restprodukter från skogen till ny råvara. Andra tidigare pristagare är Emma Lundberg, docent vid KTH och Science for Life Laboratory (2017), Bård Lindström, teknikchef vid och medgrundare av miljöteknikföretaget Reformtech (2016), och Anna Gunnarsson, författare, pedagog och projektledare på teknik- och naturvetenskapscentret Navet (2015).

Priset delas ut under Berzeliusdagarna i januari 2020. Pristagaren kommer också att bjudas in till Berzeliusdagarna för att presentera sig och sitt arbete.

Prisjuryn

Prisjuryn leds av Lars Josefsson, klusterledare Västsvenska Kemi- och Materialklustret/f.d. Professor of the practice i hållbar utveckling vid Chalmers, och består i övrigt av Siv Engelmark, chefredaktör Kemisk Tidskrift, samt Göran Lindbergh, professor i kemiteknik, KTH. Juryns beslut kan inte överklagas.