skip to Main Content

Till minne av en av Sveriges mest framstående kvantkemister, Björn Roos, delar Sektionen för teoretisk kemi vart 3e år ut Björn Roos Award. Mottagaren ska ha uppvisat excellens inom utveckling och/eller tillämpning av metoder som faller inom Sektionens verksamhetsområden. Nästa ordinarie utdelningstillfälle är 2017.

Roos Award 2014
Professor Hans Ågren vid Kungliga Tekniska Högskolan tilldelas 2014 års Roos Award för sina insatser inom svensk teoretisk kemi. De innefattar uppbyggnad av livskraftiga forskningsverksamheter vid två svenska universitet samt knytandet av starka band mellan svensk och internationell forskning. Hans har studerat växelverkan mellan ljus och materia i ett brett våglängdsintervall och bland hans mest uppmärksammade forskningsresultat finner man utvecklingen av teorier och modeller för Röntgen–Raman-spridning, optiska icke-linjära effekter och elektronparamagnetisk resonans. Hans Ågren är en av initiativtagarna till det numer världsomspännande kvantkemiska beräkningsprogrammet Dalton.