skip to Main Content

Inga Fischer Hjalmars award

Till minne av Sveriges första kvinnliga teoretiska kemist, Inga Fischer-Hjalmars, delar Sektionen för teoretisk kemi
årligen ut ett pris i hennes namn för den mest framstående avhandlingen inom ämnesområdet teoretisk kemi som
lagts fram under året.

Läs mer om Inga Fischer-Hjalmars här:

NOMINERING 2020
Använd det elektroniska formuläret för att nominera din kandidat till Inga Fischer-Hjalmars award. Avhandlingen ska vara framlagd under perioden 1/1-31/12 2020.
Deadline 31 januari 2021. Till formulär >>
 

TIDIGARE PRISTAGARE
2018
Joakim Halldin Stenlid, KTH, tilldelas Inga Fischer-Hjalmars-priset för bästa doktorsavhandling inom teoretisk kemi, framlagd under 2017, för sin avhandling “Computational Studies of Chemical Interactions: Molecules, Surfaces and Copper Corrosion”.
En bra doktorsavhandling inom teoretisk kemi antingen introducerar nya teoretiska koncept eller presenterar relevanta tillämpningar av beräkningskemiska metoder. Den aktuella avhandlingen gör bådadera. Å ena sidan används avancerade beräkningar för att studera långtidskorrosionen av koppar vid koppar-vatten gränsytor. Dessa undersökningar är angelägna då koppar är ett tänkbart material för stabil inkapsling av kärnbränsleavfall. Å andra sidan utvecklas i avhandlingen en ny deskriptor för en molekyls reaktivitet, den s k lokala elektronadditionsenergin som underlättar att förstå nukleofil-elektrofila reaktioner och deras egenskaper. Genom att kombinera metoder från teoretisk molekylkemi och materialkemi bidrar avhandlingen även till att överbrygga gapet mellan dessa två områden. Arbetet har genomförts i tätt samarbete med experimentella kemister.

2017
Fei Xie, Lunds universitet, tilldelas Inga Fischer-Hjalmars pris för bästa doktorsavhandling inom teoretisk kemi framlagd under 2016. Fei har skrivit en gedigen avhandling i teoretisk- och experimentell fysikalisk kemi. Avhandlingen består av sju artiklar, samtliga med doktoranden som huvudförfattare, och en detaljerad introduktion. Hon har använt sig av teori på olika nivåer och delvis implementerat detta i datorprogram, men även själv utfört experiment på olika anläggningar, för att testa beräkningarnas resultat, vilket är berömvärt. Allt sammantaget är Fei Xie en värdig mottagare av Inga Fischer-Hjalmars-priset.

2016
Svante Hedström, Lunds universitet, tilldelas Inga Fischer-Hjalmars pris för bästa doktorsavhandling inom teoretisk kemi, framlagd under 2015.  Svante Hedström får priset för avhandlingen “Computational Predictions of Conjugated Polymer Properties for Photovoltaic Applications”, i vilken han på ett mycket förtjänstfullt sätt använder avancerade kvantkemiska beräkningar för att göra högkvalitativa analyser och förutsägelser av optiska egenskaper hos nya polymerer med stor relevans inom det viktiga solenergiområdet.

2015
Joakim Jämbeck, Stockholms universitet, tilldelas 2015 års Inga Fischer-Hjalmars pris för sin avhandling “Computer Simulations of Heterogenous Biomembranes”. I sitt arbete har Joakim studerat processer i biomembraner med molekyldynamiska simuleringar. En viktig del av arbetet har bestått i att utvecka kraftfältsparametrar från kvantkemiska beräkningar för att öka nogrannheten i simuleringarna.

2014
Sergey V. Antipov, Göteborgs universitet, “On the formation of small molecules by radiative association

2013
Joakim Stenhammar, Lund University, “Theoretical Studies of simple Polar Fluids

2012
Martin Trulsson, Lund University, “Simulations of Simple Fluids and Surface Forces

2011
David Fange, Uppsala University, “Modelling Approaches to Molecular Systems Biology

2010
Na Lin, Royal Institute of Technology, “Theoretical Studies on Electronic and Vibrationally Resolved Multi-Photon Absorption and Dichroism