skip to Main Content

Sektionernas utmärkelser

 

Sektionen för analytisk kemi

Torbern Bergman-medaljen delas ut vid det internationella symposiet Analysdagarna som återkommande anordnas av Analytiska sektionen. Den tilldelas personer som gjort förtjänstfulla insatser inom den analytiska kemin. Läs mer här.

Sektionen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi, SFBBM

Hugo Theorells pris i biofysik delas ut till en framgångsrik ung forskare inom biofysik som är verksam i Sverige och inte har fyllt 45 år under utdelningsåret. Prisutdelningen äger rum i samband med Svenska konferensen om Makromolekylers Struktur och Funktion, Sweprot. Läs mer här.

The Svedbergpriset är en vetenskaplig utmärkelse som årligen delas ut av svenska föreningen för biokemi, biofysik och molekylärbiologi tillsammans med den Svenska nationalkommittén för molekylära biovetenskaper. Priset delas ut till en framstående biokemist eller molekylärbiolog som är verksam i Sverige och som den 1:a januari på utdelningsåret har en doktorsexamen som är maximalt upp till och med 12 år efter PhD.  Läs mer här.

Svenska Kemiingenjörers Riksförening, SKR

Kemiteknikpriset. Syftet är att belöna kemiingenjörer eller kemister som gjort berömvärda insatser för kemitekniken. Kemiingenjörer och kemister verksamma inom alla ämnesområden kan nomineras. Läs mer här.

Gösta Lindners stipendium. Stipendium kan ges för gymnasiearbeten eller motsvarande av relevans för det kemitekniska området och är inte bundet till att eleven går något speciellt utbildningsprogram eller inriktning. Arbetet kan utföras antingen individuellt eller i grupp. Läs mer här.

Kemometrisektionen

Herman Wold-medaljen delas ut till personer vars insatser har betytt mycket för kemometrins utveckling. Medaljen är instiftad av Kemometrisektionen och delades ut första gången 1995. Herman Wold-medaljen finns i både guld och silver. Läs mer här.

Sektionen för oorganisk kemi

Anna Sundström Award. Till minne av Sveriges första kvinnliga kemist Anna Sundström (1785-1871) delar Sektionen för Oorganisk kemi ut Anna Sundström Award till den under året mest framstående doktorsavhandlingen som på ett inspirerande sätt visar på den centrala rollen som oorganisk kemi har inom vetenskap och samhälle. Läs mer här.

Sektionen för organisk kemi

Ludwig Rambergs avhandlingspris i organisk kemi delas ut vartannat år till den mest framstående doktorsavhandlingen i organisk kemi som lagts fram vid ett svenskt lärosäte. Läs mer här.

Sektionen för teoretisk kemi

Björn Roos Award. Till minne av en av Sveriges mest framstående kvantkemister, Björn Roos, delar Sektionen för teoretisk kemi vart 3:e år ut Björn Roos Award. Mottagaren ska ha uppvisat excellens inom utveckling och/eller tillämpning av metoder som faller inom Sektionens verksamhetsområden. Läs mer här.

Inga Fischer Hjalmars Award. Till minne av Sveriges första kvinnliga teoretiska kemist, Inga Fischer-Hjalmars, delar Sektionen för teoretisk kemi årligen ut ett pris i hennes namn för den mest framstående avhandlingen inom ämnesområdet teoretisk kemi som lagts fram under året. Läs mer här.

Svenska masspektrometrisällskapet, SMSS

Berzeliusmedaljerna. Medaljerna finns i guld och silver och tilldelas personer som utfört betydande insatser relaterade till svensk masspektrometri. Läs mer här.