skip to Main Content

Sex solskyddsprodukter stoppas

Foto: Läkemedelsverket

I sin återkommande tillsyn av solskyddsprodukter kunde Läkemedelsverket hitta brister hos 11 av 15 kontrollerade produkter.

– Det här är allvarligt. Det är viktigt att skydda sin hud från solstrålning och därför är det extra viktigt att de solskyddsprodukter som finns på marknaden fungerar. Antalet fall av hudcancer har ökat markant de senaste 10 åren. Solskyddsmedel är ett viktigt komplement till kläder, solhatt och skugga, säger Magnus Crona, utredare på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Genom kontrollen visade det sig bland annat att sex av femton kontrollerade produkter saknade bevisning för utlovad solskyddseffekt. Det har resulterat i att produkterna har slutat säljas.

Tillsynen visade dessutom att 11 av 15 produkter hade brister i produktmärkningen och/eller marknadsföringen. I vissa fall rättades bristerna till efter tillsynen.

Bristerna i produktmärkningen kunde bland annat vara information hur produkten skulle användas för att få bästa skydd.

– Du behöver smörja in dig rikligt innan du går ut i solen och upprepa insmörjning flera gånger under dagen för att få utlovat skydd. Solskyddsprodukter ska ha märkning på svenska som varnar för riskerna med solning och som beskriver hur produkten ska användas för att få utlovat solskydd. Vi avråder från att köpa solskyddsprodukter som saknar sådan märkning, säger Magnus Crona.

Läkemedelsverket upptäckte även att vissa produkter var märkta med SPF 100. Detta trots att den högsta tillåtna märkningen är SPF 50+. UV-skyddet ökas nämligen inte på ett meningsfullt sätt hos solskyddsfaktorer över 50. De tillåtna solskyddsfaktorerna är således SPF 6, 10, 15, 20, 25, 30, 50 och 50+.

De produkter som slutade säljas på grund av otillräcklig bevisning av effekt är:

  • Bionnex Preventiva Sunscreen Cream Kids Spf 100
  • Bionnex Preventiva Sunscreen Cream Spf 100
  • Celenes By Sweden Herbal Sunscreen Spray For Kids Spf 50+
  • Celenes By Sweden Herbal Sunscreen Cream Spf 100 Max
  • Victus Face The Sun SPF 30
  • Victus Face The Sun Spray SPF 25

En fullständig lista över de kontrollerade solskyddsprodukterna kan hittas i pressmeddelandet.

I sina solråd menar Strålsäkerhetsmyndigheten att man ska undvika att använda solkräm som enda solskydd. Istället ska man försöka hålla sig i skuggan, särskilt när solen är som starkast mellan klockan 11-15:00, och använda sig av kläder, hatt och solglasögon när man vistas i solen.

Barn ska i första hand skyddas från solen med kläder, hatt och skugga och barn under ett år ska överhuvudtaget inte vistas i solljus.

Läs Strålsäkerhetsmyndighetens solråd här.