skip to Main Content

Sju nya ämnen narkotikaklassas

Foto: Annabel P, Pixabay

Regeringen har beslutat att från och med idag den 25 maj ska substanserna 5F-EMB-PICA, 5F-EDMB-PICA, CUMYL-4CN-B7AICA, CUMYL-CBMINACA, 2F-viminol, 1B-LSD och 3F-alfa-PVP klassas som narkotika. Flera av dessa är syntetiska cannabinoider, det vill säga ämnen som designats för att binda till cannabinoidreceptorn.

Kort om de nya narkotikaklassade ämnena:

5F-EMB-PICA. Syntetisk cannabinoid.

5F-EDMB-PICA. Syntetisk cannabinoid.

CUMYL-4CN-B7AICA. Syntetisk cannabinoid baserad på indazol-3-karboxamid.

CUMYL-CBMINACA. Syntetisk cannabinoid baserad på indazol-3-karboxamid.

2F-viminol. Opioid som togs fram av det italienska läkemedelsbolaget Zambon på 60-talet men som aldrig vidareutvecklades till ett läkemedel.

1B-LSD. LSD-derivat.

3F-alfa-PVP. Syntetisk katinon (Katinon är en typ av amfetamin som återfinns i khat)

Beslutet om narkotikaklassning kommer efter ett förslag från Folkhälsomyndigheten. Det innebär att man nu måste ha tillstånd från Läkemedelsverket för att föra in eller ut de sju ämnena ur landet. Tillstånd krävs dessutom för tillverkning, handel eller innehav, med de undantag som finns i lagen om kontroll av narkotika.

2F-viminol, CUMYL-4CN-B7AICA, 3F-alfa-PVP och 1B-LSD har sedan tidigare reglerats genom förordningen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Samtidigt som de sju ämnena narkotikaklassas så tas den internationella förteckningen ”N IV” bort för de biologiska materialen cannabis och cannabisharts enligt beslut fattade av FN:s narkotikakommission, Commission on Narcotic Drugs. Det innebär att förteckning IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention tas bort, men ämnena finns fortfarande kvar i förteckning I. Ändringen av internationell förteckning har ingen praktisk betydelse, enligt Läkemedelsverket.