skip to Main Content

Ska hjälpa forskare att visualisera data

Foto: Michael Schwarzenberger, Pixabay

Vetenskapsrådet har beviljat finansiering till den Chalmersbaserade forskningsinfrastrukturen InfraVis. Pengarna kommer att användas till att bygga upp infrastrukturen, som ska vara en nationell resurs för forskare från olika discipliner.

Genom InfraVis ska forskare kunna få hjälp att analysera och visualisera vetenskapliga data. Infrastrukturen kommer att fungera som en ingång för forskare till expertis och teknik som finns vid nio olika svenska lärosäten.

I ett pressmeddelande skriver Chalmers:

”​Idag finns den senaste tekniken inom datavisualisering tillgänglig vid flera lärosäten i Sverige, men för den enskilde forskaren kan det vara svårt att komma i gång att använda den då tekniken kräver expertis, tid och resurser. Detta ska InfraVis kunna råda bot på genom att skapa en gemensam inkörsport till de avancerade teknikerna i kombination med kompetenshöjande insatser för forskare runt om i landet.”

Huvudsökande för infrastrukturen var Monica Billger, professor i arkitektur och visualisering vid institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. Hon räknar med att forskare från många olika discipliner – som humaniora, medicin och teknik – kommer att vara intresserade av vad InfraVis har att erbjuda redan första året.

– Analys av data är en allt viktigare del av forskarnas arbetsflöde, men också en utmaning eftersom det kan handla om väldigt stora och komplexa datamängder. Här kan visualisering komma in som ett viktigt verktyg för att aktivera vår förmåga att känna igen mönster och upptäcka trender, säger Monica Billger i ett pressmeddelande.

De samarbetar inom InfraVis:

  • Chalmers
  • Göteborgs universitet
  • Kungliga Tekniska Högskolan, KTH
  • Linköpings universitet
  • Linnéuniversitetet
  • Lunds universitet
  • Mittuniversitetet
  • Umeå universitet
  • Uppsala universitet