skip to Main Content

SKR efterlyser föryngring

”Det finns mycket som vi kan göra bara det finns initiativkraft inom sektionen”, säger Joakim Vijil Davidson, ordförande för SKR, som vill öka takten på verksamheten och föryngra styrelsen.

Efter några år i styrelsen för Svenska Kemiingenjörers Riksförening, SKR, tog Joakim Vijil Davidson plats som ordförande för sektionen förra året. Målsättningen var då att styra upp dess arbete, bland annat med regelbundna styrelsemöten där det viktigaste diskuteras.

Ett annat mål – där arbetet pågår löpande – är att få upp farten på verksamheten. I dagsläget är tävlingen SKR-golfen sektionens enda årligen återkommande aktivitet, även om den också ger stöd till vissa event som anordnas av Kemisamfundets kretsar. Exempelvis anordnade Göteborgskretsen, tillsammans med SKR, ett seminarium om kryddor kring jul förra året.

Joakim Vijil Davidson.
Foto: privat

– Sett till antalet medlemmar har vi i SKR få aktiviteter och det finns mycket som vi kan göra bara det finns initiativkraft inom sektionen, säger Joakim Vijil Davidson.

Som exempel nämner han ett studiebesök på PowerCell i Göteborg, som sektionen anordnade för två år sedan.

– Det var mycket uppskattat och ett 40-tal personer kom med – bland annat kemister från Chalmers och Göteborgs universitet – men det har inte blivit något regelbundet, återkommande event. Jag tycker att skulle vara bra om vi kunde belysa olika samhällsproblem och kemins roll i det moderna samhället. Det är viktigt att lyfta fram kemisters roll i samhällsdebatten.

Den allra viktigaste målsättningen för SKR just nu, påpekar Joakim Vijil Davidson, är att föryngra styrelsen med ett antal nya ledamöter.

– Jag är 65 år gammal och även flera andra i styrelsen närmar sig pensionsåldern. Många föreningar har problem att rekrytera unga till sina styrelser men fördelen här är att man får arbeta med och för kemister och personer som tycker om kemi.

Är Du intresserad av att engagera dig i SKR:s styrelse? Kontakta i så fall Joakim Vijil Davidson på joakim.vijil@gvl.global

Läs mer om SKR här: Kemiteknik – Svenska Kemisamfundet